Archief

vrijdag 3 februari 2012

De zonneslag van Bekaert.
Het socialistisch subsidiebeleid, gedwee gesteund door liberalen van de Open VLD en later door sociaaldemocraten van de CD&v, heeft de afgelopen jaren een artificiële economie gecreëerd  rond duurzame energie. Sinds begin deze eeuw treedt de overheid marktverstorend op met subsidies aan de basis en subsidies aan bedrijven. Daarbovenop was er de strategie waarbij investeringsvehikels van overheid gretig investeerden in duurzame energie, welke de subsidiebubbel verder onnatuurlijk voedde. Een onnatuurlijke economische groei binnen een subsidiebubbel werkt innovatie tegen. Waarom zouden bedrijven immers innoveren wanneer de overheid een kader voorziet waarbij het basisproduct onnatuurlijk sterk verkoopt en blijft verkopen. Daarom moest de overheid in hun drang de economie te controleren naast groenestroomcertificaten  ook innovatiepremies  voor bedrijven voorzien. Maar subsidies zijn zoals een heroineshot, je voelt je een tijdje supergoed, maar als de roes is uitgewerkt, ben je er nog slechter aan toe dan voorheen.

Bekaert menselijk subsidiedrama.

Want we nu zien bij Bekaert zijn menselijke drama’s die het rechtstreekse gevolg zijn van de marktontregelende werking van de overheid. Een natuurlijke economische groei met dito natuurlijke evolutie van producten en tewerkstelling is op lange termijn het beste voor Vlaanderen. Het zou in elk geval dergelijk scenario van een burn-out door doping voorkomen hebben.
Elke economie of een onderdeel ervan die door subsidiebeleid gevoederd wordt, leeft in een coma. De coma van de pseudostaatsinstelling! Niets is gratis en ook voor subsidies betaal je een prijs en deze heet vrijheid.

Vlaktaks.

Creëer via de vlaktaks een financieel kader voor bedrijven waar subsidies en aftrekposten overbodig zijn! Dan hebben we meteen geen staatssecretaris voor fraudebestrijding meer nodig. (een besparing van een volledig kabinet) Want één taksniveau voor bedrijven en geen aftrekposten betekent automatisch geen fraudekansen. Als socialisten beweren dat de bedrijven geen belastingen betalen door geniale constructies via aftrekposten, dan zouden  alle bedrijven belastingen betalen binnen ons systeem van een Vlaktaks.
Helaas is het vechten tegen de bierkaai en roepen in de woestijn. De socialisten van de Sp.a en PS willen enkel een economie onder curatele van de overheid. Zij willen een economie die via subsidies en fiscaliteit afhankelijk is van de overheid . Socialisten willen een economie in Vlaanderen die slaafs de directieven van de wetstraat volgt ipv deze van een natuurlijke ontwikkeling binnen de globale economie.

LDD staat voor een werkelijk VRIJ ondernemerschap.

Vrij ondernemerschap is pas vrij wanneer zij niet gebonden is aan subsidies of aan een marktregulerende fiscaliteit.

Jean Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten