Archief

zondag 3 juli 2016

Brexit, een gele kaart voor de arrogantie van de Europese Unie.


'Laat de brexit een les zijn in democratie voor de Europese elite die het plebs te dom vindt om te stemmen omdat ze de zegeningen van de EU niet begrijpen', vindt Jean-Marie Dedecker. 'Het is net dat argument waarmee het vrouwenstemrecht een eeuw lang werd tegengehouden.'
Als het klootjesvolk stemt zoals de elite is het democratie. Zoniet is het plebs dom, irrationeel, misleid door populisten of rattenvangers en nu ook al dementerend, want de vijftigplussers kwamen massaal stemmen voor een brexit, terwijl 64% van de jongeren nog de moeite niet deed om voor het referendum uit de pub te komen. Facts don't vote, people do. Referenda zorgen meestal voor een hysterische besluitvorming. Toen de Ieren bij referendum het verdrag van Lissabon blokkeerden ging het eigenlijk over abortus. De Britse silent majority stemde voor een brexit uit argwaan tegen het Brussels establishment, uit verontwaardiging over de gevolgen van de globalisering en uit angst voor migratie en terreur. Eigen schuld, dikke bult."De linkse elite heeft een verzorgingsstaat gecreëerd met een afhankelijke onderklasse, die geen verantwoordelijkheid meer moet dragen, zich chronisch slachtoffer voelt en van die elite heeft geleerd om de oorzaak van falen te externaliseren of te projecteren op het systeem" Theodore Dalrymple had het voorspeld. 

Brexit, een gele kaart voor de arrogantie van de Europese Unie'
De Europese mens deed er eeuwen over om van onderdaan burger te worden. De Brusselse Mandarijnen willen de klok terugdraaien en hem degraderen tot onderdaan van het Groot Europese Rijk. "Als het volk niet volgt, kies dan een ander volk" schreef Bertold Brecht. Net zoals de nomenklatoera van het vergane Sovjetrijk streven de Mandarijnen naar de vernietiging van de natiestaat. Europa is echter een verzameling van landen en volken met elk hun eigenheid, taal en cultuur. In 2005 stemden de Fransen en de Nederlanders al tegen een Europese Grondwet Wie deze confederale verzameling wil omturnen van een sociaal en economisch project tot een politieke federale superstaat kreeg nu het deksel definitief op de neus. Wie nu als eurofundamentalist nog de gebedsmolentjes draait voor meer Europa is gevaarlijker dan een euroscepticus. Zelfs 62 procent van Merkels Duitsers vindt dat de EU meer bevoegdheden moet teruggeven aan de lidstaten
"Populisme komt niet van links of van rechts, het komt van boven. Het is de vrucht van dedain" zegt de rechtsfilosoof Maxim Februari. De breuklijn ligt inderdaad niet zozeer tussen links en rechts, maar tussen mondialisten en nationalisten. Partijen die ethisch als extreem rechts gecatalogeerd worden, van Geert Wilders' PVV tot het Vlaams Belang hebben zelfs een socio-economisch links programma, en dat van het Front National leunt zelfs aan bij het communisme. Ze hebben de plaats ingenomen van de linkse socialistische leiders die zich niet meer afvragen hoe ze het volk kunnen dienen, maar hoe het volk hen kan dienen. Links heeft haar strijd voor gelijkheid ingeruild voor een moralistisch milieu- en migrantendiscours. Het heeft het nationalisme losgelaten en zo een deel van de traditionele arbeidersklasse van zich vervreemd. Dit leidt tot een noodlijdende achterban die zich door haar ideologische leiders in de steek gelaten voelt. De slachtoffers van de globalisering steken nu hun tong uit naar de arrogante Europese elite. Net zoals Joe Sixpack vandaag zijn hoop stelt op Donald Trump, omdat hij zijn boterham met zijn autofabriek van Detroit naar Mexico zag vertrekken, stemt François Baguette op Marine Le Pen.
Zo'n 85% van de Fransen blijven hun ganse leven op maximum 15 km. wonen van de plaats waar ze geboren en getogen zijn. Ze zagen hun fabrieken gedelokaliseerd worden naar lageloonlanden en hun nieuwe broodwinning als pendelend truckchauffeur wordt nu ook nog ingenomen door een Litouwer of een Bulgaar. Hun huizen worden gemetst en opgetimmerd door een goedkope Pool of Portugees. Net zoals het Verenigd Koninkrijk met 19 miljard euro per jaar de Europese subsidiepot spijst is Frankrijk ook nettobetaler. Met zijn belastinggeld financiert François de landen die het beleg van zijn stokbrood afnemen en waar de zwarte economie door corruptie ruim de witte overtreft, zoals in Bulgarije en Roemenië, of zoals in Griekeland waar ze met 400 miljard euro steun de sirtaki blijven dansen op het deksel van hun bodemloze financiële put. De jonge hoogopgeleiden kunnen stemmen met hun voeten, de anderen zitten honkvast. De laaggeschoolden zijn diegenen die de hoogste prijs betalen voor de sociale dumping. Is het dan verwonderlijk dat 62% van onze zuiderburen euro kritisch is en zelfs 41% voor een Fraxit opteert? (Bron: Ipsos Knack 08.06.2016).
De Fransen drinken meer whisky per maand dan cognac op een gans jaar. Schotland is het Wallonië van het Verenigd Koninkrijk. De Schotten hangen al een eeuw aan het transfer-infuus van Westminster en hebben nu verlatingsangst om van de Europese subsidiebaxter afgekoppeld te worden. Het Schots hemdje is nader dan het Schots kiltje.
De Brusselse Mandarijnen hebben hun principes en veiligheidsbeleid met een laffe cadeaucheque van 6 miljard euro doorgeschoven naar een Turkse megalomane sultan die de grens van ontoerekeningsvatbaarheid al lang overschreden heeft.
Europa stoot op haar grenzen aan haar buitengrenzen. "Door zijn huidige vooruitstrevendheid, die kinderlijk en suïcidaal is, gaat Europa ten onder" schrijft Nobelprijswinnaar Imre Kertesz over de Europese migratiepolitiek. De Brusselse Mandarijnen hebben hun principes en veiligheidsbeleid met een laffe cadeaucheque van 6 miljard euro doorgeschoven naar een Turkse megalomane sultan die de grens van ontoerekeningsvatbaarheid al lang overschreden heeft. Een wereldvreemde zwarte toga besloot in Straatsburg dat elke gelukzoeker op de Middellandse Zee een drenkeling is, en in Europa aan land moet gebracht worden. Is het dan verwonderlijk dat 48% van de Italianen het zeemansgraf voor Lampedusa wil dempen en vatbaar is voor een Italxit?
Met de exodus uit de derde wereld werd hier een vierde wereld ingevoerd, gevolgd door criminaliteit en terreur. Is het verwonderlijk dat ook de Denen een Danxit overwegen omdat 84% van hun uitkeringen naar niet-Westerse inwijkelingen gaat, en net zoals hier 60% daarvan naar moslims (Bron: denktank Libera)? Is het dan te verbazen dat ze zich bedreigd voelen door een godsdienst die nog de eerste beginselen van de Verlichting in haar gebedenboek moet inschrijven? Is het dan onbegrijpelijk dat ze vertoornd zijn omdat ze hun frustratie om wir schaffen das moeten inslikken voor de European political correctness en dat ze vrezen voor de vernietiging van Europa door een georganiseerde demografische chaos?
Zou het kunnen dat noorderbuur Kees zijn kaasstolp vol heeft van de graaicultuur van de eurocratie, terwijl hijzelf zijn broekriem moet aanhalen.
Terwijl de eurofiele roeptoeters Verhofstadt en Van Baalen als valse profeten op het Maidanplein in Kiev de revolutie predikten stemden 62% van de Nederlanders tegen het associatieverdrag met Oekraïne. Volgens de Nederlandse oorlogsverslaggeverArnold Karstens is " topgraaier Verhofstadt de verpersoonlijking van de EU politiek waar de gewone burger inmiddels op kotst." Zou het kunnen dat noorderbuur Kees zijn kaasstolp vol heeft van de graaicultuur van de eurocratie, terwijl hijzelf zijn broekriem moet aanhalen. Er werken bij de EU 46.356 technocraten waarvan er zo'n 10.000 meer verdienen dan de Balkenende-norm. Topambtenaren passeren maandelijks voor 18.000 euro belastingvrij aan de kassa. Zo'n 6.000 daarvan pendelen maandelijks tussen Brussel en Straatsburg aan 1.000 euro extra per persoon en per dag. 751 Europarlementariërs vinden maandelijks 13.000 euro in hun loonzakje en de 28 Eurocommissarissen 25.000 euro. Meer commissarissen dan bevoegdheden. Lui die na hun mandaat bestuurszitjes in megabedrijven aaneenrijgen als parels aan een kraaltje. Uitgesteld loon voor het geleverde lobbywerk door draaideurcommissarissen. Karel De Gucht slaagde er zelfs in om Europese subsidies te innen voor zijn landbouwbedrijfje La Macinaia, gelegen in de tuinen van zijn stulpje in het Toscaanse Gaiole.
De EU-burgers hebben hun soevereiniteit aan Europa afgestaan in ruil voor economische groei. Zestig procent van onze nationale wetten worden door de EU gedicteerd. Die groei stagneert echter al jaren, de rente staat op nul, en hun spaargeld smelt als sneeuw voor de zon, geërodeerd door de drukpersen van de Europese Centrale Bank. Is het verwonderlijk dat de burgers lak krijgen aan Europa omdat ze verstikt worden in een regelgevend keurslijf dat zelfs de calorieën op een wijnfles of op het eeuwenoud West-Vleterens abdijbier doet etiketteren? Dat ze het gevoel hebben dat wetten gedicteerd worden door multinationale lobbygroepen en opgelegd worden door een EU-commissie die niet verkozen werd maar benoemd met handgeklap volgens het Sovjetmodel. Dat dit democratisch deficit nog versterkt wordt door de laffe houding van onze politici die onpopulaire maatregelen telkens op het conto van Europa schuiven.
Keep calm and cut the bullshit. Uit het Happiness Report van 2015 blijkt dat Zwitserland en Noorwegen niet alleen één van de rijkste maar ook de gelukkigste landen ter wereld zijn. Ze liggen als een oase tussen het verstikkende zand van de eurozone. Ze sluiten handelsverdragen af met de ganse wereld en via de EFTA kopen ze vrij verkeer van handel en goederen binnen Europa af. Op de Innovation index staat het Alpenland op de eerste plaats. Met de regelmaat van een Zwitsers uurwerk wordt de bevolking bevraagd met een bindend referendum. Een les in democratie voor de Europese elite die het plebs te dom vindt om te stemmen, omdat ze de zegeningen van de EU niet begrijpen, met dezelfde argumenten waarmee het vrouwenstemrecht een eeuw lang werd tegengehouden. "The price of greatness is responsibility" zei Winston Churchill. Het is tijd dat onze Mandarijnen in de spiegel kijken en een Europa maken op maat van de burger en niet van hun eigen megalomanie en expansiedrift.
Jean Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten