Het blijft echter oorverdovend stil bij onze verkozenen van Turkse origine om de auslösung van de tegenstanders van Recep Tayyip Erdogan te veroordelen, terwijl ik het de verdomde morele plicht vind om de waarden van de parlementaire democratie te verdedigen bij de achterban waardoor jullie mede verkozen zijn. Meyrem is integer, maar ik verwacht er niet meer van dan enkele platitudes, niet uit overtuiging maar uit pragmatisme. Het groenlinkse gedachtengoed gedijt immers grotendeels op het strelen en pamperen van de nieuwkomers.
Van jou echter, beste Zuhal Demir, verwacht ik dat je in je nieuw kiesdistrict Genk op de barricades klimt om je Turkse achterban een geweten te schoppen, in plaats van de billen dicht te knijpen uit vrees voor stemmenverlies. Ik heb je leren waarderen als een passonaria tegen onrecht toen we samen 'Terug Naar Eigen Land" in Istanbul en Izmir geconfronteerd werden met de moorddadige praktijken van mensensmokkelaars onder het beschermend gedoogbeleid van leger en politie. We zijn toen samen op een kwartiertje na ontsnapt aan een bomaanslag aan de Blauwe Moskee.
Je kon je eigen Koerdische taal niet spreken aan de Bosphorus, omdat dat dit al een voldoende reden was om in de cel te belanden. Je bent hier toch verkozen voor een Vlaams-nationalistische partij die ontstond uit een ontvoogdingsstrijd tegen sociale discriminatie en tegen de Belgicistische minachting voor onze taal en cultuur? Vandaar mijn bede.
Beste Zuhal Demir, laat ons een Belxit-referendum organiseren als de EU blijft onderhandelen met Turkije
Niettegenstaande ik een grondige afkeer heb van militaire regimes en hielenklikkende uniformdragers, beste Zuhal, moet ik toegeven dat ik een stille hoop koesterde dat de Turkse sultan Erdogan zonder geweld van zijn troon werd gestoten. Iemand die zelf een Ottomaans rijk, een islamitisch kalifaat, wil stichten met de slogan " De minaretten zijn onze bajonetten, de koepels onze helmen, de moskeeën onze barakken en de gelovigen onze soldaten" behoeft geen mededogen als het zwaard boven zijn hoofd hangt.
Niettegenstaande ik elke militaire coup afkeur en veracht, hoopte ik dat het geen staatsgreep was tegen de democratie, maar tegen de dictatuur. Tegen een sultan die verkozen werd met onregelmatigheden, intimidatie, onopgehelderde bomaanslagen op vredesbetogingen en moordpartijen op het eigen Koerdische volk. Tegen een man die getransformeerd is in een narcistische, machiavellistische en paranoïde dictator.
Net zoals de Russische president Vladimir Poetin het orthodox christelijk nationalisme predikt, beroept grootinquisiteur Erdogan zich op de islam. Ze laten zich toejuichen en bewieroken als patriarchen van de staat. Ze worden premier of president al naar gelang de grondwet op hun wenken gewijzigd wordt, net zoals in een Afrikaanse bananenrepubliek. Ze laten zich omringen door een hofhouding van ja-knikkers en vleiers die met gunsten en corruptie afhankelijk gemaakt en gerekruteerd worden.
Beste Zuhal, je kunt hun juichende Limburgse dwepers eventjes herinneren aan de woorden van de vader van de Turkse republiek, Mustafa Kemal Atatürk, uit 1917 " The islam, the absurd theology of an immoral Bedouin, is a rotting corps which poisons our lives". Hij stichtte een seculiere staat wars van elke godsdienstinvloed met het leger als het cement van de republiek. Vandaag gebruikt Erdogan de militaire coup zoals Hitler in 1933 de brand in de Reichstag. Met de uitroeping van de noodtoestand en de invoering van de doodstraf is het wachten op een Kristallnacht om de aanhangers van Fethullah Güllen "effectief en geruisloos uit te roeien" volgens zijn eigen megalomane terminologie. Wordt het credo dan weerom: " Wir haben es nicht gewusst"?
Als het stormt in Ankara waaien er onmiddellijk hevige rukwinden van Beringen tot in de Gentse Sleepstraat. Ik weet het, beste Zuhal, dat het moed vergt om de Turkse migranten tegen hun gelovige haren te strijken. Zeker als je weet dat 70 procent van het Turkse kiespubliek blinde aanhanger is van de veroveringsideologie van de Turkse schurk. Je kunt hen misschien wijs maken dat ze hypochonders zijn als ze een dictator ophemelen die in hun afkomstland de vrijheden vermoordt die hen hier beschermt.
De dubbele moraal van lui die hier genieten van alle grondrechten, waaronder de vrijheid van godsdienst, stichten hier brand, intimideren politieke en seculiere tegenstanders en roepen de doodstraf uit voor de Hizmet-aanhangers van Fethullah Gülen tot in Maasmechelen. Hunkerende volgelingen die dwepen met een corrupte dictator, de Basyüce, de Verheven Leider, die geen tegenspraak duldt en met repressie het staatsapparaat van on- en andersgelovigen zuivert. Ze hijsen iemand op het schild die de scheiding der machten verkracht door duizenden rechters op te sluiten en het onderwijs fnuikt door tienduizenden leraars, academici en journalisten te vervolgen en te broodroven. Pogroms met lange messen op vogelvrijverklaarden door de Profeet van de achterlijkheid.
Voor onze premier Charles Michel en bij uitbreiding de Europese leiders, betekent democratie alleen maar dat de burger om de vijf jaar een bolletje mag kleuren. De schijndemocratie in Turkije is voor hen nu gered, terwijl de rechtstaat er is vermoord
Mijn schoondochter, beste Zuhal, is ook Turkse, afkomstig uit Anatolië, uit een boerengat, net als Emirdag, waar 99 procent van de jonge meisjes wacht op een visum en een onbevlekte ontvangenis als bruidsschat in de Gentse Sleepstraat. Ze zat op 20 juli toevallig op een terrasje in Istanbul toen de zedenpolitie van de sultan er binnenviel en de boel dreigde af te branden als er nog alcohol zou geschonken worden. Rootisten, die hier Erdogans zuiveringsoperatie willen insourcen, omdat ze hun eigen identiteit ontleden aan hun biologische afstamming en er daarom van overtuigd blijven dat ze hun eigen roots (nationaliteit, cultuur, godsdienst, politiek) trouw moeten blijven om etnische redenen, horen hier niet thuis.
Als voorzitter van het Agentschap van Integratie en Inburgering, beste Zuhal, zou je er hen kunnen op wijzen dat ze hier evenveel, zoniet meer rechten genieten dan de eigen autochtone bevolking. Door een bilateraal verdrag uit de jaren zestig kunnen Turkse nieuwkomers, mits het voorleggen van een boterbriefje dat ze in hun land van herkomst gewerkt hebben, na één dag arbeid al genieten van alle sociale tegemoetkomingen, stempelgeld incluis. Om te weten tot welke misbruiken dergelijke pamperwetten leiden moet je even je licht opsteken in Hasselt, waar de vakbond zelf een schijnvennootschapje oprichtte - een tearoom notabene - om hen één dagje tewerk te stellen voor de prijs van een lidkaart. Over oplichting van het RIZIV met dergelijke schijnvennootschappen in Brussel door duizenden profiteurs kan ik je de nodige documentatie bezorgen.
Kortom, beste Zuhal, voor wie hier zijn manieren niet houdt en vindt dat het in Erdogans kalifaat beter is, kun je aan je partijgenoot, migratieminister Theo Francken, een retourticketje Istanbul vragen. Hij zal het met plezier betalen.
Beste Zuhal, jouw partij de N-VA heeft in het Europees parlement de LDD opgevolgd als lid van de ECR (European Conservatives and Reformists Group). Toen de AKP van Erdogan op voorstel van de opportunistische Britse ex-premier David Cameron in 2012 lid werd van de overkoepelende organisatie AECR, zijn wij als protest uit de alliantie uitgestapt. Mag ik hopen, beste Zuhal, dat jullie deze lijn consequent aanhouden? De EU-mandarijnenmand is immers een laffe verzameling van eigenbelang. De Mandarijnen hebben hun democratische ziel verkocht, en een vrijbrief voor verkrachting van de mensenrechten gegeven aan Erdogan, Angela Merkels buddy, in ruil voor een vluchtelingendeal.
Ik zal Erdogan geen scabreuze geitenneuker noemen, ik vind het een belediging voor de dieren
Toen de rechts-nationalistische FPO met Jörg Haider begin 2000 in het Oostenrijkse Karinthië aan de macht kwam riep papaLouis Michel op om niet meer te gaan skiën in het Alpenland. De democratie was er volgens de doorgeschoten roeptoeter gesmolten als sneeuw voor zon. Selectieve verontwaardiging. Voor onze premier, Louis' zoontje Charles Michel, en bij uitbreiding de Europese leiders, betekent democratie alleen maar dat de burger om de vijf jaar een bolletje mag kleuren. De schijndemocratie in Turkije is voor hen nu gered, terwijl de rechtstaat er is vermoord.
In 1998 waren de eurocraten wat moediger dan de huidige platbroeken. Toen werd Erdogans Refah-partij nog verboden door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Vandaag schaft hij zelf de mensenrechten af en is de theocratische ideologie van zijn AKP uitgedokterd door de antidemocratische en antisemietische Necip Fazil Kiskürek. Als het fascisme terugkomt zal het onder de naam van het antifascisme zijn.
Ik zal Erdogan geen scabreuze geitenneuker noemen, zoals de Britse Buitenlandminister Boris Johnson of de Duitse komiek Jan Böhmermann. Ik vind het een belediging voor de dieren. Ik wil je vragen, beste Zuhal, om samen met mij een referendum te organiseren over een Belxit als de EU-Mandarijnen nog blijven onderhandelen over Turks lidmaatschap van de Europese Unie. Turkse landgenoten met een dubbele nationaliteit mogen wel niet meestemmen. Je kunt geen twee heren dienen, en van een te groot spagaat scheurt je kruis.
Een dikke kus en Vlaamse groeten
Jean-Marie Dedecker