Archief

woensdag 3 juli 2013

Open brief aan de heer Ronny Devriendt, CD&V gemeenteraadslid. 
Geachte heer Devriendt,
 

Aangezien op de gemeenteraden elke kritische discussie in de kiem gesmoord wordt, richten wij onze opmerkingen rechtstreeks tot u.

Tot onze ontstentenis moesten wij op de gemeenteraad van 27 juni vernemen dat u niet aanwezig was op de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV van 26 juni ll. Nochtans werd dit  mandaat u toevertrouwd bij stemming op de gemeenteraad van 13 juni. Enige kennis van het dossier is immers niet verreist, alleen de juiste politieke kleur. Ook uw plaatsvervanger, schepen Michel Landuyt, stuurde zijn kat naar deze belangrijke Algemene Vergadering.

Het kan voor u wel een peulschil lijken, maar in het debacle van de Gemeentelijke Holding verloor de Middelkerkse belastingbetaler een slordige 1,5 miljoen euro.

Het gemeentelijk standpunt en de steminstructies voor dergelijke algemene vergaderingen moeten in principe voorbereid worden door de daartoe bevoegde Raadscommissie, maar de burgemeester Jana Rommel – Opstaele en de voorzitter van de gemeenteraad, Michel Landuyt weigeren, dictatoriaal om die commissie samen te roepen. Op de bovenvermelde algemene vergadering zou u kwijting verlenen aan de bestuurders in opdracht van de gemeenteraad zoals beslist op 13 juni. Landuyt & co waren immers verantwoordelijk om nog eens een extra 150.000 euro te verkwanselen in een kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding in 2009. Dit potje moet nu gedekt blijven. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Het enig positieve aan uw absenteïsme is dat u niet in de valkuil van “de verplichte kwijting “ hebt moeten stappen. Ik citeer uit de Standaard van 27 juni:

“De bestuurders van de Gemeentelijke Holding ontsnappen aan een dagvaarding door technische redenen. Een kritische doorlichting door de vereffenaars brengt tal van pijnpunten aan het licht, maar ze kunnen niets doen wegens de gegeven kwijting.”

Op de gemeenteraad van 27 juni betoogde u dat u geen weet had van de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Holding. Uw excuus dat u niet op de hoogte was van die algemene vergadering raakt kant noch wal. U beweert zelfs dat u en de gemeente geen uitnodiging ontvangen hebben. Moest de gemeente over een postregistratie beschikken, zoals wettelijk verplicht, dan zou men dit officieel kunnen tegenspreken. Maar ook het bijhouden van dergelijk register vinden u en uw coalitiepartners niet nodig (zie uitspraken op de gemeenteraad van 13 juni ll.) Nu weten we waarom.

Wij nemen daarom de vrijheid uw geheugen eventjes op te frissen. De gemeentelijke Holding heeft TWEEMAAL een uitnodiging verstuurd voor haar algemene vergadering. Eénmaal op 17 mei 2013 en nog een herinnering op 30 mei 2013. Deze correspondentie bevond zich ook bij de stukken in het dossier voor de bijeenroeping van de gemeenteraad van 13 juni.

Wij hebben deze stukken wel gelezen, maar wat baten kaars en bril …

Door het gemeentebestuur worden er allerhande mandaten uitgedeeld aan de leden van de meerderheid (en de NV-A). We zouden minimum mogen verwachten dat deze gegadigden zich ook zouden bekommeren om hun taak en niet alleen om de zitpenningen.

 Sans Rancune
 
Jean Marie Dedecker.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten