Archief

woensdag 8 mei 2013

Een nieuwe visie voor Lombardsijde
Op de gemeenteraad van 7 mei heeft Lijst Dedecker een herziening van het gemeentelijk ruimtelijk ordeningsplan(GRUP) gevraagd. Het verleggen van de tramlijn naar de kustweg is een unieke gelegenheid voor Lombardsijde om uit te breiden tot de ijzermonding, het Albertmonument en de Nieuwpoortse jachthaven. Nieuwpoort wil de industriële site “Brusselle “ omvormen in een gebied voor verblijfsrecreatie met een hotelcomplex. Dit is een uitgestoken hand die Middelkerke moet aannemen om Lombardsijde een nieuwe toekomst te geven.

In de driehoek tussen de Kustweg, de Nieuwpoortlaan en de Schorrenbloemstraat ligt er momenteel landbouwgrond en een kleine industriezone die de woonuitbreiding tot aan het “Brusselle complex“ verhindert en drukt op de omgeving. Deze paar bedrijven zorgen voor veel tewerkstelling (o.a. een aannemersbedrijf met 120 werknemers) maar zouden – mits schadeloosstelling – perfect kunnen gedelokaliseerd worden naar een nieuwe industriezone in het hinterland. De meerwaarde door omvorming van landbouw- en industriegrond in bouwgrond zou al een grote financiële compensatie zijn voor de bestaande ondernemingen.  Mits bestemmingswijziging en aanpassing van het uitvoeringsplan zou dit een nieuwe impuls kunnen geven voor alle partijen.

Het schorrengebied rond de halve maan, de jachthaven, de ijzermonding in het verlengde van de Lombardsijdse dorpskern zijn een enorme troef voor onze poldergemeente. Onze gemeente heeft een nieuwe globale toekomstvisie nodig. Het is tijd dat het gemeentebestuur wakker schiet na jaren ingedommeld te zijn tussen Nieuwpoort en Oostende.


Jean Marie Dedecker.

2 opmerkingen:

  1. aannemersbedrijf? 120 werknemers , made in polen............

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Met de jaren zie ik geen groen meer aan de kust ,alleen maar grijs beton. jammer........

    BeantwoordenVerwijderen