Archief

maandag 13 mei 2013

LDD dient voorstel van decreet in om partijfinanciering in Vlaanderen onmiddellijk te verlagen

 

Naar aanleiding van de staatshervorming toont N-VA zich bereid om de financiële dotaties aan de politieke partijen te verlagen. LDD wil dit proces versnellen en dient een voorstel van decreet in om de partijfinanciering in Vlaanderen onmiddellijk drastisch te doen dalen.

Peter Reekmans Vlaams Volksvertegenwoordiger LDD: “We moeten niet wachten op een staatshervorming om maatregelen te nemen. Vlaanderen kan nu zelf initiatief nemen, vandaar mijn voorstel van decreet. In totaal ontvangen alle Vlaamse partijen ieder jaar 37 miljoen euro. Daarvan vloeit 6 miljoen euro via de senaat en 5 miljoen euro via de provincies. Als de senaat wordt afgeschaft kan deze dotatie vanaf 2014 verdwijnen en als Vlaanderen hetzelfde doet voor de provincies kan de  partijfinanciering in Vlaanderen meteen met maar liefst 11 miljoen euro worden gesaneerd.”


De provinciale hold-up van 2001

Vlaanderen kan die middelen in deze tijden van crisis effectief voor nieuw beleid aanwenden. De huidige dotaties voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor het Vlaams Parlement volstaan volgens LDD ruimschoots voor de werking van de partijen en hun fracties, en zijn in de afgelopen 12 jaar alleen maar verhoogd.

Peter Reekmans: “In 2001 dwongen de partijvoorzitters van de drie traditionele partijen –Open VLD, CD&V en sp.a- de Vlaamse provincies om een dotatieverhoging van maar liefst 500% goed te keuren voor de fracties in de vijf provincieraden in Vlaanderen. Die pot steeg van 1 miljoen euro (2000) naar 5 miljoen euro vandaag. En bovendien werd dat geld ieder jaar wederrechtelijk versast van de provincies naar de nationale partijkassen. Deze zelfbediening via de provincies werd gedekt door alle traditionele partijen met het gevolg dat alle partijen nu zwemmen in het geld, terwijl ze het in tijden van crisis zeker met minder kunnen doen.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten