Archief

donderdag 24 mei 2012

Het is ongehoord dat Vice-premier Vande Lanotte minister van de Noordzee blijft.In de Kamer van  Volksvertegenwoordigers heeft Premier Di Rupo (PS) zijn onvoorwaardelijk vertrouwen bevestigd in zijn Vice-premier Vande Lanotte (sp.a), en deed zelfs lacherig over de mandaten die Vande Lanotte nog effectief zou uitoefenen. LDD stelt al langer vragen bij de merkwaardige carrière van de minister, die zijn bevoegdheid voor de Noordzee afwisselde met commerciële mandaten in de sector waar hij bevoegd voor is en was. Dit is volgens LDD een deontologische fout die  in geen enkele Westerse democratie wordt geduld.
Jean-Marie Dedecker: “Het was al opgevallen dat Vande Lanotte overijld ontslag heeft genomen uit tal van besturen, maar dat had alles te maken met het boek ‘De Keizer van Oostende’ dat in de maak was, en helemaal niets met de ethiek van de minister. Waarom heeft hij anders tot 2 maart 2012 gewacht om zijn ‘verlof’ aan te kondigen als voorzitter van de haven van Oostende, terwijl hij al in december 2011 de eed aflegde? Het echte probleem is dat hij van geen ophouden weet.”

Allo & KO

Uit de bijlagen van het Staatsblad blijkt dat de echtgenote van de minister, Marijke Schaepelinck, een jaar geleden zaakvoerder is geworden van de commanditaire vennootschap ALLO&KO, in Merelbeke. Deze vennootschap heeft als maatschappelijk doel ‘het onderstuenen van het geven vanopleiding aan noodplanningsambtenaren van Waalse gemeentes (Luik) de opstelling en invulling van hun noodplannen. …/… Het optreden als tussen persoon van zowel Waalse als Vlaamse ondernemers tussen beide gemeenschappen. ‘
Jean-Marie Dedecker: “Het spreekt vanzelf dat deze doelstellingen direct verband houden met de opdracht van een federaal minister van Economie, en deze constructie via zijn echtgenote dus deontologisch totaal onaanvaardbaar zijn. Premier Di Rupo kan zich beter hier over beraden, liever dan zich op de tribune vrolijk te maken over een vzw van Kerstdiners.”

Rising Sun 

Een andere constructie die Premier Di Rupo beter onder ogen krijgt is die van de bvba Rising Sun, met als doel het participeren en adviseren in projecten rond duurzame energie. Op 26 november 2009 fusioneerde BVBA Rising Sun, waar Vande Lanotte met zijn commanditaire vennootschap JVL enige eigenaar en zaakvoerder van was, met Electrawinds n.v., waar Vande Lanotte toen voorzitter van was, onder de nieuwe naam ‘Electrawinds Windpark Sint-Lievens-Houtem nv.’ Vraag is wie hier dan de inkoopprijs van de aandelen betaalt, voorzitter Vande Lanotte? of voorzitter Vande Lanotte? maar dat is eigenlijk bijkomstig.  Vande Lanotte nam bij die gelegenheid wel ontslag als zaakvoerder, maar zijn gewone commanditaire vennootschap JVL, met Vande Lanotte als vaste vertegenwoordiger, bleef zetelen in de raad van bestuur. Dat duurde tot 25 oktober 2010, tot de gewone commanditaire vennootschap van Vande Lanotte zich terugrok uit de NV.

Democratische hygiëne

Jean-Marie Dedecker: “Het is duidelijk dat Vande Lanotte hier andermaal zijn juridisch technische voorzorgen heeft genomen, want zijn eigen commanditaire vennootschap is intussen alweer van naam veranderd. Maar het bewijst vooral hoe innig de sp.a politicus met de sector is verbonden. Uitgerekend de sector waar hij nu nog bevoegd voor is. Voor Eurocommissarissen geldt de hygiënische regel dat het voor een commissaris in beginsel verboden is om tot 18 maanden na het beëindigen van hun mandaat te werken of te worden ingehuurd door bedrijven uit dezelfde sector waarvoor ze vroeger bevoegd waren. Dat voorkomt de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij de kat bij de melk wordt gezet. Als Di Rupo het meent met zijn regering en van democratische hygiëne houdt, kan hij minstens een andere minister bevoegd maken voor de Noordzee.”

Jean-Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten