Archief

woensdag 16 november 2011

Geen staatswaarborg voor de casinojetons van ARCO-beleggersVoor LDD is het onbegrijpelijk dat de Belgischeoverheid in deze tijden van besparing nog geld vindt om de waanzinnige hebzuchtvan sociale organisaties te belonen. In de afgelopen jaren heeft ARCO-groep, definanciële koepel boven de Christelijke arbeidersbeweging, duizenden militantenen leden gemobiliseerd om geld op te brengen voor het riskante en zuiverspeculatieve casinobankieren van eerst BACOP, Artesia, dan samen met BPP, entenslotte Dexia. De coöperanten hebben daar jarenlang de riante winsten vanopgestreken. Maar nu de rekening moet worden betaald is het de belastingbetalerdie hun aandelen moet indekken.

Jean-Marie Dedecker: “Het is vooral hemeltergend dat 3 jaargeleden honderdduizenden ‘goede huisvaders’ die in Fortis hadden geïnvesteerdal hun centen zijn kwijtgespeeld. Maar nu de leiding van het ACW zijnspeculatieve vennootschappen naar de ondergang heeft gecoacht, worden hunleden in bescherming genomen. Als ze dan toch willen vergoed worden, kunnen zeook de winst terugstorten die ze al die jaren hebben gemaakt. Het wordtmeer en meer duidelijk dat Dexia in 2008 meer dan 6 miljard euro overheidsgeldkreeg om de grootaandeelhouders te beschermen, Gemeentelijke Holding, Ethias enArco. Premier Leterme (CD&V) zorgt voor zijn achterban. “

Zuiver cliëntelisme

LDD is al langer gedegouteerd door de manier waarop in ditland de klassieke politieke partijen misbruik maken van hun macht om kiezersaan zich te binden. Maar de truuk die CD&V, met in zijn zog een hele reeksministers, burgemeesters, schepenen tot zeer lokale politieke potentaten, nutoepast, slaat zelfs het cliëntelisme dat de Vlamingen gewoonlijk aan de DiRupo en Moureaux verwijten in hun Brusselse en Waalse PS-staten. .

Jean-Marie Dedecker: ”Hoe kan de burger weer vertrouwenkrijgen in de politiek als de hold-ups op de gewone belastingbetaler nual op klaarlichte dag en zonder maskers mogen worden gepleegd. Het wordtstilaan duidelijk dat de Dexiaholding is kapot gegaan aan de buitenmatigehebzucht van bestuurders en aandeelhouders, die hun gouden melkkoe uiteindelijkhebben doodgemolken. Maar dat een regering in lopende zaken van CD&Ven Open VLD deze financiële vrijbuiters nog staatswaarborg belooft tart elkeverbeelding.”

Om deze reden eist LDD dat de staatswaarborg voor de‘slachtoffers’, van zowel ARCO, Ethias als om het even welke gepolitiseerdefinanciële groep wordt ingetrokken en dat alle beleggers in dit land op eengelijk manier worden behandeld. Indien Arco-beleggers/spaarders niet op dehoogte waren dat ze aan het beleggen waren i.p.v. sparen, dan ligt deverantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de directie die hen heeft misleid.Dan is het management aansprakelijk, maar nog altijd niet de belastingbetaler.

Jean Marie Dedecker.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten