Archief

dinsdag 31 augustus 2010

Als de euforie wegebt, drijft de waarheid boven.

De FIFA-delegatie is naar huis. Het is nu met toegeknepen voetbalbillen afwachten op het definitieve oordeel van 24 wijzen die op 2 december het W.K. moeten toewijzen. De toezeggingen en beloftes van onze regering werden met een hoerasfeertje verpakt in een bidbook en beslist in de coulissen van de wetstraat. Wie een kritische vraag stelde werd als verzuurd omschreven door sportief journaille, genre Peter Vandenbrempt, die vreesde dat elke negatieve noot hun hoogmis van 2018 zou doen mislopen. De penaltystip is de navel van hun sportieve denkwereld. Ondertussen zijn er wat documenten opgedoken, zoals een nota van de Inspectie van Financiën aan de Ministerraad en een navenante nota van de Eerste Minister over het W.K. Voetbal 20/08/22 – Government Guarantees/Declaration. (Deze worden hier als bijlage toegevoegd). Maar vooraleer daar dieper op in te gaan, nog eerst een sfeerbeeld van de sportieve ommegang. Bij gebrek aan echte stadions werden de 5 FIFA bobo’s afgeleid naar het stadion van Tempo Overijse. Een veredeld patattenveld in vergelijking met Wembley (London), Camp Nou (Barcelona) of Luzhniki (Moskou), de pronkstukken van de concurrerende landen. Die stadions, daar gaat het eigenlijk om. Niemand heeft tot nog toe geantwoord op de vraag wie de investeringen in de zes Belgische voetbaltempels zal ophoesten. Volgens de nota van de eerste minister aan de ministerraad ( 20.4.2010-nota 2008 A0133004) worden de kosten daarvoor op 440 tot 880 miljoen geraamd. Een ruime marge zou je zeggen. Als je bedenkt dat de kostprijs voor het Antwerps justitiepaleis op 77 miljoen euro en het Gents Justitiepaleis op 49 miljoen euro geraamd werd en uiteindelijk respectievelijk 280 miljoen euro en 155 miljoen euro kostten, is schrijven met een vork geen nutteloze bezigheid. De verbouwing van het Wembleystadion in London kostte bijvoorbeeld een miljard euro. De realiteit overtreft de fictie. Club Brugge had een prachtig plan om met eigen middelen (door de verhuur van commerciële ruimtes onder de tribunes) een stadion te bouwen zonder subsidies. Door de kortzichtigheid van politici en belangengroepen, genre UNIZO & CO, werd het idee gekelderd. Een compromis om te delokaliseren naar het Chartreusegebied werd door de Vlaamse Commissie Ruimtelijk Ordening afgeschoten. Pikant detail: de belastingbetaler zal nu eventueel opdraaien voor de bouwkosten, geraamd op circa 140 miljoen euro. Minister-president Chris Peeters, de vroegere baas van UNIZO, heeft het dossier naar zich toegetrokken. Wat dit betekent, leert de ervaring; na 14 jaar bakkeleien en 100 miljoen euro studiekosten weet men nog altijd niet of er een bruggetje over of een tunneltje onder de Schelde komt. Wat we zelf doen, doen we beter. Op de Antwerpse petrochemie site waar de nieuwe voetbaltempel aan de Schelde moet komen is men nog niet aan een bodemattest toe en in Gent heeft men al voor de derde keer de eerste steen gelegd. De Arteveldestad heeft blijkbaar een financieringsprobleem. Geen wonder dat het gras groener is, en de druiven minder zuur zijn bij Tempo Overijse.

Fiscale FIFA-cadeau's onaanvaardbaar

Nu de Feel-good show wat geluwd is, sedert het vertrek van de inspecterende FIFA-kardinalen, komt de waarheid over de omvang van de FIFA-eisen stilaan bovendrijven. De nota van de Inspectie van Financiën aan de Ministerraad (KABFN/FIS/RV/GS 2010-1640) over het bidbook is een verhelderend document. De belastingvrijstelling voor de FIFA “ without limitations” is volgens de inspecteur van financiën van een zelden gezien niveau. Een korte bloemlezing. Het gaat over vrijstelling van douanerechten, btw en belasting op hotel en cateringactiviteiten, ticketverkoop, uitzend en marketingrechten enz. De Federale overheid moet die aan de FIFA terugstorten “op eenvoudig verzoek”. In guarantee n°3 gaat het over vrijstelling van personenbelasting, rechtspersonenbelasting en indirecte belastingen voor de FIFA en al haar commerciële affiliaties, contractors, T.V. zenders … en zelfs van het “ Local Organising Committee” dit zijn uiteraard de voetbalbonden van Nederland en België. Er wordt hard gelachen aan de Boechoutlaan. Wij citeren: “ De omvang van deze vrijstellingen komt neer op het vrijstellen van werkelijk alle activiteiten en inkomsten die, zowel direct als indirect, verbonden zijn aan de activiteiten die zullen plaatsgrijpen tijdens de Confederations Cup 2017 en de World Cup 2018.”

In tegenstelling tot wat het applaudisserende journaille en de supporterspolitici ons voorliegen is er daarvoor een wetswijziging nodig. Dit is niet alleen de conclusie van Axel Haelterman, hoogleraar belastingsrecht aan de K.U. Leuven, maar dat werd ook op de Ministerraad meegedeeld door de Inspectie van Financiën in haar rapport. Daarenboven kan het strijdig verklaard worden met de Europese regels inzake staatssteun. De Nederlanders hebben dit intussen al toegegeven.

Planbureau misrekent zich.

Geen kat die kan zeggen wat het W.K. ons zal opbrengen behalve prestige, zelfrespect, nationalisme en publiciteit op het wereldforum. Volgens het planbureau zijn de gevolgen op de publieke financiën globaal licht positief. Tot en met 2017 zou er een jaarlijkse kost zijn van 20 miljoen euro. In 2018 zou de netto-opbrengst tussen 150 miljoen en 161 miljoen euro zijn. Maar de Inspectie van Financiën merkt op dat het Planbureau geen rekening houdt met de fiscale vrijstellingen voor de FIFA. Voor 2018 rekent het planbureau op 218 tot 266 miljoen euro belastinginkomsten. Als die wegvallen, droogt de ‘winst’ helemaal op en komt 2018 net als de voorgaande jaren in het rood. Reken maar mee, 20 miljoen euro tot en met 2017, dat is 140 miljoen euro (zonder de FIFA voorwaarden), en in 2018 een mogelijk verlies tussen 68 en 105 miljoen euro, samen een totale aderlating voor de schatkist van minstens 228 tot 245 miljoen euro. Er zou alleen een blijvend effect zijn op de werkgelegenheid na de bouw van de nieuwe stadions. Elke econoom zwaait met andere rode en zwarte cijfers. Niettegenstaande Nederland wel reeds over enkele aangepaste stadions beschikt is hun Centraal Planbureau van mening dat er geen positieve budgettaire weerslag zal zijn.De krenten, die Hollanders, of zou hun planbureau al iets afweten van de ‘FIFA-fiscaliteit’?
Hoewel ik niet geloof dat voetbalpaus Sepp Blatter zal vallen voor de provinciale charmes van Tempo Overijse, maar eerder voor the church of football van Wembley of de gasdollars van Poetin, hoop ik dat we het W.K. mogen organiseren. Maar dan na een open publiek debat en een correcte kosten-batenanalyse. Supporters zijn slechte neutrale raadgevers.

Jean-Marie Dedecker.

Bijlagen:
20/04/2010 Nota aan de Ministerraad
22/04/2010 WK voetbal 2018-2022 (advies IF Financiën)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten