Archief

maandag 30 augustus 2010

Belastingbetaler draait op voor vismijnverliezen

Vandaag vrijdag 27 augustus staat de vereffening van de Oostendse vismijn op de agenda van de gemeenteraad. Dat is een gevolg van een beslissing van de Europese Commissie, die oordeelde dat de vismijn onrechtmatige staatssteun genoot. Volgens Jean-Marie Dedecker bewijst het dossier dat hij het al jaren bij het rechte eind heeft, visserijschepen Yves Miroir nuanceert.

„De Europese Commissie heeft de Oostendse Vismijn veroordeeld tot het terugbetalen van alle onterechte overheidssteun aan de stad”, opent Jean-Marie Dedecker, die al jaren tekeergaat tegen wat hij het „wanbeleid” in de vismijn noemt. „Het Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende (AGVO) dient 5.280.366 euro terug te betalen en dochterondernemingen nv Exploitatie Vismijn Oostende (EVO) en nv Pakhuizen respectievelijk 9.269.945 euro en 8.982.840 euro. Deze bedragen zijn dan nog exclusief terugvorderingsrente. Maar de vismijn kan die bedragen niet terugbetalen aan de stad en mag dan ook van geluk spreken dat de Europese Commissie ermee akkoord gaat dat de drie bedrijven enkel in vereffening worden gesteld. Dat betekent dat de Oostendse belastingbetaler moet opdraaien voor alle verliezen.”

„In het verleden liepen de verliezen al hoog op : 17.330.133 euro voor het AGVO, 3.631.718 euro voor de nv EVO en 475.000 euro voor nv Pakhuizen. Dat maakt samen 21.436.851 euro. Met de vereffening zullen er nog enkele miljoenen bijkomen”, verwacht Jean-Marie Dedecker. „Er moet nu worden uitgekeken wat nog te gelde kan worden gemaakt. Zeebrugge – dat de vismijn ondertussen heeft overgenomen – zal nog zo’n 565.000 euro betalen voor materiaal dat in de vismijn staat. Er staan nog leningen aan reders open voor een bedrag van 956.439 euro. Meer dan de helft daarvan is niet meer recupereerbaar. En dan zijn er nog diverse openstaande schulden. Vergeet niet dat de stad ook de vismijnsite met 50.000 m² aan gronden én de gebouwen heeft moeten verkopen aan het Vlaams Gewest. Het stadsbestuur heeft daarvoor 7.254.891 euro ontvangen, waarvan 3.500.000 euro in geld en 3.854.891 euro in overnames van leningen. In totaal schat ik de verliezen op 30 tot 35 miljoen euro. Dit is één ramp.”

Wanbeheer

„Hiermee is uitgekomen wat ik al jaren zeg”, meent Dedecker. „We zijn onze vismijn en 50.000 m² gronden kwijt, we verloren 21 miljoen euro en moeten nu nog opdraaien voor alle schulden. Op termijn kunnen er nog gerechtelijke vervolgingen bijkomen ook, maar dat zal nog even duren, want schepen Miroir vroeg nog bijkomende onderzoeksdaden. Het is nog niet bekend welk bedrag de stadskas nog zal moeten ophoesten om de putten te dempen. Voor AGVO alleen gaat het om 2 miljoen euro. Maar daar zullen wel nog enkele miljoenen bijkomen. Wellicht zullen ze weer een stuk grond verkopen om alles te kunnen betalen. Maar zo wordt de stad weer armer gemaakt. We kunnen hier echt spreken van wanbeheer en van diefstal van het geld van de belastingbetaler.”

Jean-Marie Dedecker is wel zeer te spreken over de plannen die de Zeebrugse Visveiling heeft voor Oostende. „Het is goed dat er een kleine vismijn behouden blijft en een cluster aan nevenactiviteiten komt, maar daar heeft de stad geen verdienste aan. Integendeel, de Oostendenaar betaalt het gelag en Zeebrugge wint eraan. De Vlaamse overheid heeft hen de vismijnsite voor een appel en een ei ter beschikking gesteld. Maar het is een zegen wat Zeebrugge er wil doen. En het is ook een zegen dat de vismijn niet meer in handen is van dit onbekwame stadsbestuur. Yves Miroir moet onmiddellijk aftreden wegens onbekwaamheid, maar ook de andere bestuurders van de vismijn – onder wie politici van alle andere partijen – mogen een mea culpa slaan. Ofwel hebben zij de ogen gesloten, ofwel zijn ze onbekwaam. Want alles gebeurde met hun medeweten. Denk maar aan de leningen bij de Kaupthing Bank om een boot te kopen met zeehondenjacht als specialiteit.”

Voor Jean-Marie Dedecker is het duidelijk : „Het stadsbestuur had de vismijn enkele jaren geleden al moeten privatiseren. Maar nee, ze hebben zelf privé willen spelen. En dat mag niet met staatssteun. Het klopt dat ik destijds op de gemeenteraad ingestemd heb met de plannen om de vismijn te runnen via een autonoom gemeentebedrijf, maar ik ben nooit akkoord gegaan met een uitbating op onwettige wijze, met subsidies en overheidssteun.”

(Bron: De Zeewacht)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten