Archief

maandag 23 november 2020

Kernenergie is de Heilige Graal niet, maar is noodzakelijk om de CO2-uitstoot onder controle te krijgen

Paarsgroen heeft beslist om onze kernreactoren in 2025 stil te leggen en te vervangen door nieuwe gascentrales. De oude werden enkele jaren terug immers gesloten wegens te duur. Ons energiedebat is geen economisch of financieel debat meer, het is zelfs geen milieuzaak meer. Het is gedegradeerd tot een concilie van de klimaatreligie vol dogma's, boetedoening en collectieve waanzin. Voor de ecologisten is kernfobie even normaal op zondag als homofobie voor de katholieke kerk. Zelfs het veiligheidsaspect speelt voor hen geen rol meer. Per terawattuur sterven er 0,04 mensen door nucleair, vier door gas, (dus 100 keer meer) en 161 door kolengebruik of -ontginning. Er stierven de laatste zeven jaar meer kompels in de mijnen dan er in 70 jaar overleden zijn door het vreedzaam gebruik van kernenergie, Fukushima en Tsjernobyl incluis. In Japan richt men na de tsunami de blik weer op de toekomst, met investeringen in kernreactoren.

Klimaatwetenschapper James Hansen berekende dat er sedert 1970 zo'n 1,8 miljoen mensen minder overleden door luchtvervuiling dankzij kernenergie. Het gaat voor de groene zeloten ook niet om de klimaatopwarming. Een volledige kernuitstap in 2025 zal volgens berekeningen van het Nucleair Forum de CO2 -uitstoot met 76% verhogen. Volgens het IPCC stoot een gascentrale 41 keer meer CO² uit dan een kerncentrale, nl. 490 gram per Kilowattuur tegenover 12 gr voor kernenergie). Gangreen in de kop.

Terwijl ons land besloten heeft om onze kerncentrales te sluiten in 2025 en te vervangen door peperdure gesubsidieerde gascentrales, onderzoekt men in Nederland de bouw van nieuwe kerncentrales en gaat de gaskraan er in 2022 dicht. Uit een rapport van het Weense adviesbureau Enco blijkt dat kernenergie niet duurder hoeft te zijn dan energie uit windparken en zonnepanelen, en onze Noorderburen volgen prompt het advies van het VN-klimaatpanel en het Internationaal Energieagentschap, die stelt dat kernenergie deel moet uitmaken van een energiemix, als we de opwarming van de aarde binnen aanvaardbare grenzen willen houden.

Het aan kolen verslaafde Polen wil tegen 2044 ook zes nieuwe kerncentrales bouwen, en is op zoek naar 34 miljard euro om een eerste te laten draaien in 2033. In Wit-Rusland werd eind oktober nog een nieuwe Astravjets-kerncentrale van Rosatom van 2 x 1200 MW in gebruik genomen. Rusland bracht nog een drijvende kerncentrale in de vaart, de Akademic Lomonosov. In Prevek ligt er nog zo eentje van 70 megawatt, goed om 100.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien in de Siberische koude. Groot-Brittannië bouwt er één, Siezewell C, en de rood-groene regering in Zweden besloot in 2016 al om haar 7 kerncentrales van 9.000 MW open te houden, niettegenstaande de helft van haar energie door waterkracht geleverd wordt, net als de Zwitsers. Slovakije plant er 2, en Hongarije bouwt voor 12 miljard euro ook twee kerncentrales van elk 1,2 GW type VVER, capaciteitsfactor 90%, levensduur 60 jaar, bouwtijd 7 jaar.

In de Arabische regio komen er 34 kerncentrales van Egypte tot Oman, in India 5, in de USA 4, en in Pakistan 3. In China gaat het Energy Research Institute van Peking uit van een aandeel van 28% aan kernenergie in de elektriciteitsproductie tegen 2050. Deze zal geleverd worden door 345 kerncentrales met een totaal vermogen van 500 GW ter waarde van een dikke 2.000 miljard euro. In de komende 20 jaar zal hun hoeveelheid elektriciteit uit kernenergie vier keer zo groot zijn als die van de VS en Europa samen.

Overal wordt het onderzoek naar kernenergie uitgebreid en opgedreven, met reactoren van de zogenaamde vierde generatie, met thorium of uranium als splijtstof enz. ... Wereldwijd worden zowat 50 types Small Modular Reactors (SMR) ontwikkeld ( o.a. Fermi Energia in Estland, het Britse Moltex Energy, het Deense Copenhagen Atomics.... Rolls Royce creëert 6.000 jobs om 16 kleine transporteerbare 450 MW modulaire kernreactoren te bouwen.

Volgens het Massachusetts Institute of Technology en het bedrijf Commonwealth Fusion Systems is kernfusie binnen 15 jaar operationeel. Er zijn een twintigtal bedrijven bezig met kernfusie (TAE Technologies in Amerika, het Britse Tokamak Energy...). In het Canadese General Fusion investeerde Amazon-baas Jeff Bezos samen met de Vlaamse Investeringsmaatschappij Gimv. Met zijn bedrijf Terrapower ontwikkelt Bill Gates een nieuw type reactor die bestaand kernafval kan verwerken tot kernbrandstof. De wereld zet in op technologische innovatie, onze paarsgroene navelstaarders gaan het kampvuur heruitvinden.

Dat Engie hier de stekker uit haar kerncentrales trekt is bijgevolg logisch. Een cafébaas zet ook geen nieuwe tapkranen als hij zijn zaak moet sluiten. Deze energieboer blijft echter wel twee keer winnaar. Het zal aan de subsidiekassa passeren om nieuwe gascentrales te bouwen, en het heeft nog 58 kernreactoren in Frankrijk die dure stroom zullen leveren als hier straks het licht uitdooft. (Door de kernenergie heeft Frankrijk maar de helft van de CO2 uitstoot dan Duitsland per capita.) Het langer openhouden van twee kerncentrales gedurende 10 of 20 jaar zou een jaarlijkse besparing opleveren van 106 tot 134 miljoen euro volgens EnergyVille, het onderzoekscentrum van de KU Leuven en de U-Hasselt. Maar onze paarsgroenen bouwen liever gascentrales.

Voor de bouw van die CO2-vervuilende gascentrales wil men volgens een studie van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) 13 miljard euro subsidies uittrekken met het CRM of 'CapaciteitRenumeratieMechanisme'. In feite zijn dat gasstroomcertificaten of groenestroomcertificaten, maar die term is te zwaar belast door de Turteltaks. Noem het nu Tinnetaks, naar onze kersverse energieminister Tine van der Straeten, want ook deze 13 miljard euro zal men doorrekenen in de elektriciteitsfactuur of de belastingen van Jan Modaal. De grote bedrijven krijgen daarentegen een uitzonderingsregime om hun concurrentiepositie te vrijwaren. De CREG wilde ook nog een studie doen naar de kostprijs van een black-out en de bevoorradingszekerheid als in 2025 de kernreactoren gedoofd worden, maar ze werd door Tine Trumpiaans teruggefloten. Het groene politbureau is immers het Ministerie van Waarheid, en wil geen pottenkijkers.

Zes maanden geleden zei kersvers Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert nog: 'Ofwel gaan we in 2025 dure energie aankopen uit het buitenland ofwel gaat het licht uit.' Vandaag likken de liberalen de hielen van de klimaatpriesteressen.

Kernenergie is de Heilige Graal niet, maar is noodzakelijk om de CO2-uitstoot onder controle te krijgen. Sluit onze kerncentrales, en in 2025 kunnen onze verantwoordelijke politici er groen van ergernis en blauw van de koude in het duister van onder muizen, ingeduffeld in een dikke wollentrui en in een kaarsjesprocessie. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten