Archief

maandag 2 november 2020

De puriteinse kruistocht naar morele zuiverheid met terugwerkende kracht is op zijn minst selectief

Verbindingsminister Bart Somers (Open VLD) zal de gemeenten leren omgaan met ons koloniaal verleden (sic). Paternalistischer en belerender kun je als hooghartige gelijkheidsgoeroe niet zijn. Koloniale schoolmeestertrekjes? Een bijzondere parlementaire Congocommissie gaat nu ook nog de waarheid vaststellen over ons koloniaal verleden en de verzoening vergemakkelijken. Ze lag al onder vuur, nog voor ze begonnen was. Niet minder dan 58 historici klaagden ze aan wegens te weinig aandacht voor beschimmeld archiefonderzoek. Lavre Uwase van de organisatie Jambo lag er bijvoorbeeld onder vuur omdat ze iedereen aan het woord durft te laten over de Rwandese genocide. Uiteindelijk zijn ze bij tien wijzen beland voor de expertencommissie.

De waarheid over het Congolees knekelhuis is eigenlijk al in duizenden naslagwerken uitgespit en beschreven, maar om de poen is het uiteindelijk te doen. Burundi heeft het al begrepen en hoort de kassa al rinkelen. Het vraagt 43 miljard euro herstelschade aan België en Duitsland. Congo ligt nog altijd aan de uier van België, in 2017 en 2018 kreeg het nog 261 miljoen euro. Ons landje gaf al 12 miljard euro aan ontwikkelingshulp sedert de onafhankelijkheid in 1960. Het grootste deel verdween er telkens in de zakken van de Congolese kleptocraten, terwijl de geschatte geldstroom die indertijd van Congo-Vrijstaat naar België vloeide in totaal zo'n 32 miljoen goudfrank bedroeg, of 192 miljoen euro omgerekend naar vandaag. Onze schuldaflossing is dus al in veelvoud vereffend. Toenmalig premier Wilfried Martens zei in 1981 aan Sese Seko: 'Ik hou van dit land, zijn volk, en zijn leiders' en vulde nog verder de zakken van de Congolese kleptocraten. Met de Zaïrisering van dictator Mobutu Sese Seko werden ook nog alle buitenlandse bedrijven genationaliseerd zonder schadeloosstelling. De uitbuiters zijn toen enkel van huidskleur veranderd. Die bedrijven waren dezelfde ondernemingen zoals de Union Minière die begin 19e eeuw hier te lande de arbeiders uitbuitten.

Als onze "waarheidscommissie" al zou besluiten om herstelbetalingen te doen, dan kan ze beginnen met het vergoeden van de nazaten van de Vlaamse gastarbeiders die in de Waalse fabrieken uitgebuit werden door de francofone bourgeoisie, en als kanonnenvlees gebruikt werden door een Fransdolle legerleiding. Ik heb er geen enkel probleem mee dat de men de roversbende van Saksen-Coburg van haar voetstuk haalt, Boudewijn incluis voor zijn (wegkijkende) rol bij de moord op Lumumba. Maar wie de littekens uit het verleden uit de straat haalt vernietigt zijn geschiedenis.

Alle Congolezen die naar hier kwamen deden dat uit vrije wil. Ze hebben hier meer rijkdom, rechten en vrijheden dan in hun land van herkomst. Volgens Skynews werken er nu in Congo 40.000 kinderen in de Cobaltmijnen aan een slavenloon van 2 dollar per dag, en leeft drievierden van de bevolking onder de armoedegrens. In 1960, toen Congo onafhankelijk werd van België, was het - met een BBP van 2.011 US Dollars per capita - welvarender dan Thailand en Roemenië (Bron: Maddison Project Database). Het was toen ongeveer even rijk als Nigeria met een BBP van 2.179 $. In 1990 was het nog 1.197 voor Congo en al 4.117 $ in Nigeria. In 2001 zakte het tot 432 $ en in 2016 klom het BBP nog maar amper tot 836 US Dollar per hoofd. Congo is één van de vruchtbaarste landen ter wereld. Als je er een bezemsteel in de grond steekt groeit er een tros bananen aan, en hun bodemschatkamer vol zeldzame mineralen, is één van de rijkste van de wereld. Niet de bevolking wordt er beter van, maar honderden miljarden euro's verdwenen en verdwijnen in de zakken van haar eigen zwarte kleptocraten en bloeddorstige dictators.

De puriteinse kruistocht naar morele zuiverheid met terugwerkende kracht, met beeldenstormen, verketteringen van historische figuren uit de slaventijd, literaire zuiveringen als 'Gangreen I black Venus', en waarheidscommissies is op zijn minst selectief. Toen de islamitische Taliban de boeddha's van Bamyan in 2001 opbliezen was heel de wereld terecht verontwaardigd. Als de woke cancellers onze standbeelden neerhalen zijn het daarentegen abolutionisten. De cancel culture en de giftige marxistisch geïnspireerde critical race theory zijn het zoveelste voorbeeld van doorgeslagen antiracistisch activisme die levende doelwitten monddood wil maken, en doden uit de geschiedenisboeken wil schrappen. Wit geboren worden is straks nog een erfzonde in de antiracisme religie. In Portland haalden Black Lives Matter (BLM)-verdwaasden het standbeeld neer van Abraham Lincoln, de Amerikaanse president die in 1874 de slavernij afschafte. Welk kleur heeft je ziel dan?

Eerder dit jaar plaatste Democrate Alexandra Occasio Cortez op Instagram vraagtekens bij de beeltenis van Pater Damiaan in het Capitool in Washington. Ze bracht de man, die zijn leven gaf voor de leprozen, in haar Stories in verband met 'kolonialisme en blanke suprematie'.

In Frankrijk zijn de beeldenstormers bedaarder want ze zouden Napoleon van zijn voetstuk moeten halen. Bij onze Zuiderburen werd de slavernij met de revolutie in 1794 al afgeschaft. In 1802 werd ze door Keizer Napoleon terug ingevoerd in zijn Franse Koloniale Rijk. Pas in 1848 werd de slavernij er terug afgeschaft. Wie zich bij onze Zuiderburen waagt aan beledigende barbecue-uitspraken bij een fles rosé te veel over die Franse massamoordenaar riskeert er al de guillotine. Laat staan wat er gebeurt als je zijn standbeeld van een sokkel haalt.

En wie Christoffel Columbus neersabelt moet ook het Vaticaan brandschatten. Hij kreeg de zegen van Paus Alexander VI in zijn bul Inter Caetera om de oorspronkelijke bewoners van 'de Nieuwe Wereld' tot slaven te maken. Paus Pius IX maakte het nog bonter toen hij zelfs in 1866 nog verkondigde dat men een slaaf mocht verkopen, ruilen of wegschenken. Wie de eeuwenlange verrechtvaardigingsgrond voor slavernij van de drie woestijngodsdiensten wil begrijpen moet het boek Genesis van het Oude Testament even doorbladeren. Stamvader Noah vervloekt er zijn zoon Cham omdat hij hem bespot had toen hij naakt in zijn tent lag. Cham en zijn nakomelingen kregen door de vloek een zwarte huid en werden tot eeuwige dienstbaarheid aan hun broers veroordeeld.

Alle beschavingen hebben zich schuldig gemaakt aan gruweldaden, onderdrukking, slavernij, racisme en discriminatie. Volgens geschiedenisprofessor Dick Harrison van de Universiteit van Lund zijn er vandaag zelfs meer slaven op de aardbol dan de West-Europeanen in totaal gedurende 400 jaar over de Atlantische Oceaan hebben verscheept. Volgens de Internationale Arbeidersorganisatie ILO en de Walk Free Foundation WWF zijn er nu nog zo'n 40,3 miljoen.

Het is echter gemakkelijker standbeelden om te trekken van omstreden iconen, dan te werken aan de structurele problemen van nu, en de hand in eigen boezem te steken. Wat er ook van zij. De Westerse prestaties en verworvenheden zijn en blijven een uniek geschenk aan de wereld. In zijn boek "Human Accomplishment" schrijft de Amerikaanse socioloog Charles Murray dat 97% van alle significant algemeen geaccepteerde prestaties van 1450 tot 1950 op het gebied van kunst en wetenschap bereikt is door mensen uit West-Europa en Noord-Amerika. Biologie, sterrenkunde, geneeskunde, natuurkunde, scheikunde met figuren als Newton, Pasteur, Einstein... hebben de menselijke kennis enorm vergroot en het leven van iedereen op de wereld enorm verbeterd.

'Eeuwige waakzaamheid is de prijs van de vrijheid', zei Wendell Philips, een 19-eeuwse Amerikaanse advocaat die ijverde voor de afschaffing van de slavenhandel. Een wijs man. Ik ga nu nog een lepel Uncle Ben's rijst opscheppen en een snuifje zigeunersaus op mijn zigeunerschnitzel doe

Geen opmerkingen:

Een reactie posten