Het aantal artikels in onze zeven nationale kranten waarin de naam van Bart De Wever valt, is groter dan de som van alle artikels waarin andere Vlaamse partijvoorzitters worden genoemd. Geen wonder. Als de Grote Roerganger een windje laat, steken zijn ideologische tegenvoeters vlug hun neuzen in de lucht om een poepje te mogen ruiken.
Een provocatief opiniestukje in een krant waarin hij waarschuwt voor de uitholling van onze sociale zekerheid door de migratiedruk doet onmiddellijk de linkse pennen scherp slijpen. Op elk van zijn zinnen wordt dan een snuifje kritiek gelegd en wordt het betoog ad absurdum uiteengereten, zoals het feit dat de gratis medische kosten voor mensen zonder verblijfsrecht amper 0,0002 % van ons bbp zouden bedragen (cero, cero cero cero dos). De vergoelijkingslobby draait dan overuren tot groot jolijt van de Grote Roerganger, die de electorale kassa hoort rinkelen en zijn zegeningen telt met zijn veiligheids- en migrantiestandpunten.