Archief

vrijdag 15 november 2013

De kleren van de keizer en de wieken van Electrawinds. 
Open brief aan de heer Johan Vande Lanotte, Minister van de Noordzee, keizer van Oostende en zoveel meer.


Beste Johan,
 

Na jarenlange hand- en spandiensten als minister van de Noordzee, van overheidsbedrijven, van energie en begroting of als havenbaas van Oostende werd je uiteindelijk beloond voor je onverdroten inzet voor Electrawinds. Op Sinterklaasdag 6 december 2007 werd je voorzitter van het Oostendse hernieuwbare energiebedrijf. Je bleef het tot 10 mei 2010. Tussen twee ministerportefeuilles door moet een mens toch iets om handen hebben, nietwaar. Meteen ging het sinterklaasfonds open voor Electrawinds. Het werd de grootste subsidiemachine van het land. Er werd duchtig gegraaid in de vetpotten van zowat alle overheidsfondsen. Een kleine chronologische opsomming ter staving. De Gemeentelijke holding stortte in maart 2008, in samenwerking met DG infra +, het infrastructuurfonds van Belfius en GIMV, 20 miljoen euro in de verbrandingsoven van Electrawinds. Geen wonder eigenlijk: Jean Vandecasteele , SP.a burgemeester van Oostende was niet alleen lid van het directiecomité van de Gemeentelijke Holding , maar ook van het auditcomité. Rood zeemansbloed stroomt waar het niet kan gaan, het volgt zelfs de windrichting. Op 24/12/2008 volgden GIMV 25 miljoen euro en DG infra + opnieuw met 5 miljoen euro. Dg infra + wordt beheerd door Belfius en GIMV en was een vehikel van het zinkende ACW-schip Arco; samen met Ethias ( van de Rode ex-praeses Steve Stevaert), het SRIW (een Waals PS-gestuurd investeringsfonds), Pensio-B (fonds van OFP organisme voor de financiering van pensioenen), VDK-spaarbank, Het Vlaams Toekomstfonds en het Vlaams Zorgfonds.
Ons federaal pensioenfonds en het Vlaams zorgfonds (fonds dat het geld beheert bedoeld om zwaar zorgbehoevenden een tegemoetkoming of tenlasteneming in de kosten voor niet-medische zorgen te geven) investeren dus onrechtreeks geld van de sociale zekerheid in het ei zo na failliete Electrawinds.

Op 31/07/2009 stortte PMV 15 miljoen euro, op 10/11/2009 gevolgd door het FPIM met 20 miljoen euro en op 24 december 2010 kreeg Electrawinds een kerstcadeau van 28 miljoen van GIMV XL en 12 miljoen euro van Belfius. Op 24 juni 2011 stond nv Gigarent (PMV) voor 85% garant voor een lening van KBC van 12 miljoen euro.  Het hield niet op, en wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. Zo kreeg het bedrijf op 17 juni 2011 ook nog 956.000 euro zakgeld toegestopt van de Vlaamse Regering onder het mom van strategische investeringssteun. Ook aan subsidies ontbrak het Electrawinds niet! Uit het antwoord van Minister Ingrid Lieten van 10/06/2011, op een parlementaire vraag van Lode Vereeck, blijkt dat Electrawinds en haar dochters tussen 2005 en 2011 van de Vlaamse overheid 5.819.868 euro’s subsidies ontvingen, van ecologiepremies tot groeipremies. Dan praten we nog niet over de miljoenen euro’s aan groenestroomcertificaten (GSC), volgens Zero Emmissions Solutions in 2012 voor Vlaanderen alleen al, 47,5 miljoen euro  in 2012(D.M. 7/11/2013)

 
Beste johan, uw bedrijfje Zon aan Zee nv, dat je in 2008 samen met Electrawinds oprichtte en waar je tot eind 2009 mede-eigenaar en gedelegeerd bestuurder van was, breekt alle GSC –records. Sinds eind 2009 tot eind 2012 verkocht het amper 253.273 euro elektriciteit en ontving het 2.697.990 euro groene stroomcertificaten. Meer dan het tienvoudige!!! Dankzij het exuberante subsidiebeleid van SP.a-minister Freya Vandenbossche worden niet alleen gewiekste bedrijven als Electrawinds vetgemest, maar zijn er varkensboeren die meer verdienen met zonnepanelen op hun stallen dan met het kweken van hun viervoeters.
 

Dat het Electrawinds nu niet voor de wind gaat is amper een publiek geheim. Het hoogste punt van een windmolenwiek staat snel beneden. De beurskoers is in vrije val. Het bedrijf kreunt onder een schuldenberg van 361 miljoen euro en kan haar achtergestelde leningen niet betalen. De 55 miljoen euro vers kapitaal van de beursgang in 2012 met European Clean Tech zijn al met de wind vervlogen. Het aandeel heeft ondertussen 90% van  zijn introductiewaarde verloren en de beurskapitalisatie is amper 50 miljoen euro waard.
 

Maar als de nood het hoogst is, snelt de socialistische cavalerie vanuit alle hoeken ter hulp, zo gebeurde het in juli 2013. Je goede vriend Prof. Rudi Vandervennet kreeg in ruil voor wat extra manna(2,5 miljoen euro) van de FPIM nog een zitje in de Raad van Bestuur van Electrawinds. Groenkracht CVBA bracht 1.25 miljoen euro in het laatje. Het potje van het XL-Fonds van de GIMV zorgde eens te meer  voor een extra rode duit. De PMV, onder de hoede van Spa-minister Lieten volgde gedwee. PMV houdt immers van een risicootje. Zo kocht PMV ooit vijf CDO’s of rommelobligaties voor 26.1 miljoen euro. De belastingbetaler betaalt toch het gelag. De Gentse Burgemeester en rode energietsaar Daniël Termont stortte ook nog prompt 10 miljoen euro van de Vlaamse Energieholding in de kas van de zieltogende windboeren. Een socialist is immers een gulle kapitalist met het geld van de belastingbetaler. De energiesector beheren is een socialistische traditie. Van de dubieuze Algerijnse gascontracten van Willy Claes tot de staatsgreep van Steven Stevaert bij Interelectra, om over Ibramco maar te zwijgen. Heel wat overheidsinstanties hebben, dankzij je lobbywerk,  aandelen of achtergestelde leningen bij Electrawinds : PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) FPIM (Federale Participatie & Investeringsmaatschappij) GIMV (Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen) … allemaal overheidsvehikels met verpolitiseerde Raden van Bestuur en “gekleurde” Directiecomités. FPIM, dat tot nu toe 32,5 miljoen euro in de Oostendse wind heeft ‘geïnvesteerd’  heeft in 2012 al 10 miljoen euro als verlies mogen boeken, en toen minister van Financiën Geens dat in de Kamer bekend maakte verklapte hij ook de investeringstechniek van FPIM: “Het feit dat heel wat andere investeerders gelden ter beschikking hebben gesteld, toont volgens FPIM aan dat de investering verantwoord was.”
 

Kortom Johan, Uw blufpoker is zeer doeltreffend, en  Electrawinds heeft tot op heden zo’n kleine 160 miljoen euro losgeweekt van de overheid onder de vorm van kapitaal, leningen, overbruggingskredieten en subsidies, en tientallen miljoenen met groenestroomcertificaten.
 

Zelfs de NMBS is ooit ontspoord voor Electrawinds. Het verpatste in 2006 het noodlijdende ABX aan de Britse Investeringsgroep 3i voor 10 miljoen euro en de belofte om 80 miljoen euro te investeren in kapitaal. Prompt stortte 3i ook 30 miljoen euro in de pot van Electrawinds voor 18 % van de aandelen. Amper twee jaar later verkocht 3i haar ABX-aandelen aan het Deense DSV voor 750 miljoen euro en haar Electrawindsaandelen aan NV Winpar voor 50 miljoen euro. Jackpot. Deze laatste deal werd gefinancierd met belastinggeld en waarborgen van PMV,FPIM & co. Je vertrouweling en ex-kabinetchef Jannie Haek was toen toch CEO van de NMBS? De kruisbestuiving tussen Electrawinds en de nmbs gaat onverdroten door. Jo Cornu, voorzitter van de Raad van Bestuur van Electrawinds legt zijn voorzittershamer neer om Jannie Haeck op te volgen als CEO van onze Nationale Spoorwegmaatschappij. Deze laatste wordt baas bij Lotto zodat de sponsorgelden voor jouw Oostendse basketbalclub voor jaren uit de wind gezet worden…Als poppenspeler, beste Johan, ken ik je gelijke niet.
 

Opvallend is ook, Beste Johan, dat de CVBA Groenkracht (of Eco-Force) 1,25 miljoen euro in het zakje doet. Groenkracht is een vehikel van de familie Desender, en heeft zowat 95% van haar portefeuille in Electrawinds geïnvesteerd. Een faillissement van Electrawinds zou dus zonder twijfel een faillissement van Groenkracht CVBA inhouden : het “alle eieren in één mand scenario” van de Gemeentelijk Holding, dat trouwens ook overheidsgeld in Electrawindsaandelen heeft belegd, is altijd gevaarlijk.
 

Volgens onze summiere informatie ben je (of was je) zelf aandeelhouder van Groenkracht CVBA. Bij de ontbinding en de vereffening van je managementvennootschap Mabuspo bleek dat je o.a. 1158 euro dividenden van de CVBA Groenkracht had ontvangen. Een kleine berekening leert ons dat dit staat voor z’n 160 aandelen ter waarde van een kleine 20.000 euro. Maar door juridische onregelmatigheden bij de vereffening van Mabuspo weten we niet waar die aandelen naar toe zijn. Om dit laatste te verduidelijken moeten we toch even teruggaan in de tijd.
 

Vorig jaar verklaarde je nog in “De Tijd” dat je nooit aandelen van Electrawinds in je bezit had, hoewel je tot 5 december 2011 nog voor Electrawinds als vast vertegenwoordiger in het “Belgian Offshore Platform” zetelde. ( pas op 27 juli 2012 verscheen je ontslag van 5 december 2011 in het staatsblad) Nu moet je weten dat je om als vast vertegenwoordiger van een vennootschap te kunnen zetelen je ofwel bestuurder, werknemer of aandeelhouder moet zijn. Artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen is daarover duidelijk. Je was in juni 2011 geen bestuurder, zaakvoerder noch werknemer, dus moet je wel aandeelhouder geweest zijn, anders kon je geen vast vertegenwoordiger van Electrawinds zijn. "Elementary, my dear Watson".
 

In september 2008 ongeveer 10 maanden na je aantreden als voorzitter van de Raad van Bestuur, gaf Electrawinds NV op voorstel van zijn Raad van Bestuur en conform het aandelenoptieplan 2008, 459.000 aandelenopties uit.  

In het aandelenoptieplan lezen we dat de aandelenopties voorbestemd waren voor de "geselecteerde deelnemers", zijnde consultants en werknemers. Jijzelf of liever je gewone comm.venn. Mabuspo (een fusie van GVC JVL en BVBA Ghent Public Law) was toen consultant/bestuurder. Dat je als een bok op een haverkist blijft zitten als het over je vennootschappen gaat, kan ik begrijpen, Johan. In de summiere afsluitende resultatenrekening van GCV Mapusbo lezen wij bijvoorbeeld ook dat je het laatste half jaar nog 6000 euro ontving voor scoutingopdrachten en dat er nog een handelsvordering van 10.890 euro van Basket Club Oostende vzw openstond. Dus 16.000 euro in jouw voordeel. Dat je als minister en kiezer van Oostende lobbyt om sponsering af te troggelen voor je favoriete basketbalclub is een publiek geheim. Dat je daar ook nog aan de kassa passeert moet je aan de BCO supporters maar uitleggen.

Waarom beste Johan, draai je je in alle mogelijke bochten om alles wat zich afspeelt in je gewone commanditaire vennootschap af te schermen van de openbaarheid? Net voor je minister werd veranderde je de vennootschap van naam, werd NV Spoiano benoemd tot zaakvoerder en werd dhr.  Koenraad Stuyts, vast vertegenwoordiger van NV Spoiano, de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, maar jij bleef wel hoofdaandeelhouder (99% van de aandelen).
  

In april 2012 in een interview met Tim Pauwels, naar aanleiding van " de Keizer van Oostende", verklaarde je : "dat je dit vennootschapje zou opdoeken uiterlijk in juni". Waarom wachten tot juni? 

Kwatongen beweren dat de reden vermoedelijk  in de aandelenopties zat. Electrawinds zou normaliter in juni naar de beurs trekken en zo kon je een dikke commerciële winst opstrijken via de verkoop van de aandelen(opties) en dan je vennootschap opdoeken. Maar de beursgang van Electrawinds ging niet door begin juni  en de jackpot rinkelde niet. Wij herhalen : het zijn kwatongen die dat beweren, wij zouden dat nog niet durven denken.
 

Pas op 28 september 2012 keurde de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van het Duitse ECT (European Clean Tech, een zogenaamde Shell company) de overname door Electrawinds goed waardoor het prompt een notering kreeg op de beurs van Frankfurt. Begin oktober werd dan je  managementvennootschap (comm.venn. Mabuspo) in vereffening gesteld. Werden dan de aandelen(opties) snel hetzij intern hetzij op de beurs verhandeld? We zullen het wellicht nooit weten want je commanditaire vennootschap werd niet in alle transparantie ontbonden. We stellen vast dat er een loopje werd genomen met de transparantie en de procedures voorzien in het wetboek van vennootschappen. We citeren uit de akte van ontbinding en vereffening van je vennootschap :
 

“ De vergadering bevestigt er door de notaris te zijn op gewezen dat de ontbinding en vereffening in één akte enkel mogelijk is onder de voorwaarden zoals voorzien in de wet tot wijziging van het wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft de dato negentien maart tweeduizend en twaalf en verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven mei daarna en de vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden. De zaakvoerder werd erop gewezen op zijn aansprakelijkheid terzake doch heeft ondergetekende notaris uitdrukkelijk verzocht tot het verlijden van de akte.”

 
De reden van deze vermelding was het feit dat GCV Mabuspo wettelijk niet mocht ontbonden worden in 1 akte, omdat de wet deze procedure verbiedt wanneer er nog schulden zijn. (artikel 184, §5 W.Venn) Zoals reeds eerder gemeld had GCV Mabupso in elk geval nog 37.651,39 euro schulden aan de zaakvoerder, NV Spoiano.
 

Je was zelf aanwezig op de Algemene Vergadering waar de notaris naar verwees. Het proces verbaal draagt ook je handtekening . Sterker nog de zaakvoerder van GVC Mabuspo, NV Spoiano, had jou aangesteld als bijzonder gevolmachtigde om in zijn plaats op te treden. De NV Spoiano, met als vast vertegenwoordiger Koenraad Stuyts, was niet aanwezig. Het was dus blijkbaar jijzelf, die in naam van de zaakvoerder, uitdrukkelijk gevraagd had de wetgeving te negeren. Kwatongen vragen wat je eventueel te verbergen had of waarom er geen volledige openheid was zoals wettelijk voorzien? Wij durven dat zelfs niet vragen.
 

Je ziet Johan, er zijn heel wat vraagtekens rond je onverdroten belangloze inzet voor Electrawinds. Dat je de job van je kinderen en je vrienden wil beschermen, die daar op de loonlijst staan, is het recht van elk ouder, maar er waait ook een geur - of is het een walm – van belangenvermenging. Wij willen niet dat je daarvan het slachtoffer zou zijn. Vandaar een verzoek om volledige transparantie. Het gaat tenslotte over belastinggeld, want Electrawinds is een geoliede subsidiemachine, die al aan elke uier van de subsidiemelkkoe gelegen heeft.
  

Achtingsvolle groeten,

 Jean Marie Dedecker.

 
Wordt vervolgd: “Met Johan & Electrawinds naar de Balkan”

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten