Archief

zaterdag 5 oktober 2013

Gouverneur wijst Middelkerke terecht op 10 klachten van Dedecker.


In juni van dit jaar legde Jean Marie Dedecker, na een bewogen gemeenteraad 13 klachten neer bij de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé. Alle klachten waren ontvankelijk, 10 werden gegrond bevonden. ( als bijlage overzicht van de klachten)

Jean Marie Dedecker: “ De gouverneur nam geen toezichthoudende maatregels omdat dit in geen enkel dossier nog administratief juridisch mogelijk was. Wel wees hij de gemeente op de overtredingen van het Gemeentedecreet en maande hij het College van burgemeester en schepenen op 10 dossier aan om zich te schikken naar de wetten en decreten van ons land.”

De Open VLD/ CD&V coalitie is streng  op zijn bevolking en schrijft gas-boetes en parkeerboetes uit bij de vleet. Zelfs treedt ze de Vlaamse administratieve wetgeving met de voeten en door het weigeren van het uitvoeren van een correcte postregistratie creëert ze zelfs een juridisch vacuüm voor zijn inwoners. De gouverneur maant de gemeente nu aan om zich “onverwijld” in regel te stellen, de raadscommissies bijeen te roepen en in de toekomst de wet op de overheidsopdrachten strikt op te volgen.”
 
Jean Marie Dedecker

 
 
Bijlage
 
Klachten bij de gouverneur en de minister van Binnenlands Bestuur.

 

1.      8 klachten tegen overtredingen op artikel 157 van het gemeentedecreet.

2.      1 klacht betreffende een overtreding op de wet op de overheidsopdrachten.

3.      1 klacht betreffende een overtreding op artikel 39§1 van het gemeentedecreet.

4.      1 klacht tegen de aanstelling van R. Devriendt en L. Feys-Peelman als gemandateerde voor de algemene vergadering van het TMVW.

5.      1 klacht tegen de aanstelling van R. Devriendt en L.Feys-Peelman als gemandateerde voor de algemene vergadering van de Gemeentelijk Holding.

6.      1 klacht overtreding op artikel 189 van het gemeentedecreet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten