Archief

maandag 7 oktober 2013

Brandpreventieverslagen voor scholen en buitenschoolse opvang.Op een vraag van Jean Marie Dedecker betreffende de veiligheid in onze gemeentescholen is gebleken dat gedurende 15 jaar (sedert 1997) in de gemeentescholen te Westende, Leffinge, en Slijpe de brandpreventieverslagen niet in orde waren.

Jean Marie Dedecker: “ Vorig jaar werden de scholen door de Vlaamse inspectie nog bedreigd met sluiting. Door een in der haast opgemaakt verbeterplan, kreeg de gemeente een tijdelijk vergunning tot 2015. De gemeente keek 15 jaar toe op een onveilige situatie voor onze kinderen en deed niets.”

Volgens onderwijsschepen Bart Vandekerckhove zouden de brandpreventieverslagen nu inorde zijn. Het is wachten op de goedkeuring van de onderwijsinspectie. Op de gemeenteraad moest de meerderheid bekennen dat ook de brandpreventieverslagen van het IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) nog steeds niet in orde zijn. Ook daar faalt het Open VLD/CD&V meerderheid om de basisveiligheid van onze kinderen te garanderen.

Jean Marie Dedecker: “ De veiligheid van onze kinderen is elementair en zo belangrijk dat daar prioriteit moet aan gegeven worden. We laten onze kinderen achter bij de gemeentediensten en vertrouwen erop dat ze veilig zijn. De Open VLD/CD&V meerderheid geeft liever prioriteit aan feestje en recepties, dan de veiligheid van onze kinderen te garanderen.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten