Archief

donderdag 2 december 2010

Regering voert de derde wereld in en creëert hier de vierde wereld


Het is beschamend hoe de politieke partijen elkaar de zwartepiet toespelen voor de crisisopvang van asielzoekers, terwijl ze zelf een schuldgevoel zouden moeten hebben dat langer is dan de baard van Sinterklaas. Volgens LDD hebben de opeenvolgende regeringen deze crisis zelf veroorzaakt door jarenlang wan- en gedoogbeleid.

Jean-Marie Dedecker: “Het comfort van een hotelbed en van maaltijdcheques werkt als een megafoon in de derde wereld. Mensenhandelaars beantwoorden de valse lokroep van de welvaartsstaat en organiseren collectieve busreizen. Vorig jaar werden bijvoorbeeld 3.000 “minderjarigen” op het vliegtuig naar Zaventem gezet om met het alibi van gezinsvereniging de komst van hun familieleden af te dwingen. De carrousel van de mensenhandel is vindingrijk.”

Jarenlang ‘aanzuigbeleid’

De oorzaken voor de huidige crisis liggen volgens LDD voor de hand: 2 algemene regularisaties in één decennium, een zeer soepele snelBelgwet, nagenoeg geen uitwijzingsbeleid, gratis toegang tot onze ziekenzorg, huisvesting en onderwijs, ongebreidelde gezinshereniging,een lakse uitkeringscultuur, en het misbruik van de asielprocedure als economisch migratiekanaal. Een combinatie van al deze elementen heeft een onweerstaanbaar aanzuigeffect voor de doorlopende aanvoer van armoede.

Jean-Marie Dedecker: “Letseladvocaten staan aan de deur van Fedasil om klanten te ronselen voor een ereloon van 50% op de 500 euro per dag die hen door wereldvreemde Brusselse rechters wordt toegekend. En de media beperken zich tot een drama- en medelijdengebeuren terwijl ze eigenlijk alle regeringen van de laatste 10 jaar moeten aanklagen voor schuldig verzuim en bedrog. Wie deze toevloed voorspeld heeft, werd als racist bestempeld. Ze hebben niet alleen hun eigen bevolking misleid, maar ook een hoop arme sloebers bedrogen die op zoek zijn naar een waardig bestaan. Wiens hart niet breekt bij het aanschouwen van al deze ellende in de bitterkoude Brusselse straten is een onmens. Diegenen die hier verantwoordelijk voor zijn zouden beter hun warme bed afstaan.”

Jean Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten