Archief

donderdag 30 augustus 2018

'Met middeleeuwse gebruiken blijf je hier op je honger zitten'

'Vanaf 1 januari 2019 is het wettelijk verbod op onverdoofd slachten van kracht in alle reguliere slachthuizen in Vlaanderen. Nog eens negen maanden later treedt het ook in Wallonië in voege. Er komt dus eindelijk een eind aan dit jaarlijks terugkerend dierenleed.'


Terwijl het wat betreft binnenlandse politiek nog steeds komkommertijd is en onze ministers maar druppelsgewijs terugkeren uit exotische oorden, stond de afgelopen week bol van de migratieproblematiek.
Europa stuurt de vluchtelingen liever naar een zeemansgraf op de Middellandse Zee dan haar buitengrenzen te sluiten om de Afrikaanse exodus te stoppen. En het bashen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, die verdienstelijk werk levert en de aanzwellende golf van transmigranten terecht tracht in te dijken, is een dubieus tijdverdrijf geworden voor zelfverklaarde Gutmenschen, letseladvocaten met profileringsdrang en na-ijverige collega's.
Toch was de afgelopen week ook historisch voor de multiculturele wereld. Op dinsdag 21 augustus hebben moslims voor de laatste keer hun offerfeest kunnen opfleuren met het onverdoofd slachten van een schaap. Vanaf 1 januari 2019 is immers het wettelijk verbod op onverdoofd slachten van kracht in alle reguliere slachthuizen in Vlaanderen. Nog eens negen maanden later treedt het ook in Wallonië in voege. Er komt dus eindelijk een eind aan dit jaarlijks terugkerend dierenleed.
Alleen in het Brussels Gewest hebben de hoofdstedelijke baronnen nog last van een gebrek aan vooruitschrijdend inzicht omtrent een middeleeuws ritueel van dierenmishandeling. Plat electoraal opportunisme en angst voor zieltjesverlies van de oververtegenwoordigde moslimgemeenschap in hun kiesdistrict verdoven daar het beoordelingsvermogen. Wat geldt voor boer Charel geldt vanaf 2019 ook voor de rabbijn en de imam. Er zijn nog wat achterhoedegevechten van Joods-orthodoxe en islamitische verenigingen bij het Grondwettelijk Hof, maar hopelijk is het schaap ook daar, na 20 jaar juridisch gebakkelei, verdronken.
We leven niet enkel in een multiculturele, maar ook in een multireligieuze samenleving. Die kan enkel gedijen in een religieus neutrale staat. Terwijl - door de naoorlogse snel toenemende welvaart - de westerse samenlevingen geseculariseerd zijn, de kerken leeg liepen en het priesterschap een knelpuntberoep werd, stroomden de moskeeën vol. De religiositeit bij onze moslimbevolking is de voorbije tien jaar sterk toegenomen.
Het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau heeft daarover 7.000 moslims ondervraagd. Slechts 7 procent van de Turken en 2 procent van de Marokkanen vindt seculiere medeburgers gelijkwaardig. 78 procent van de Marokkaanse moslims bidt 5 keer per dag. Bij de Turken is dat 33 procent. Ongeveer 40 procent van beide groepen gaat wekelijks naar de moskee. 75 procent van de Marokkaanse moslima's draagt een hoofddoek. Zo'n 10 jaar geleden bedroeg dat percentage nog 64 procent. 90 procent van de Marokkaanse moslims volgt de ramadan, bij de Turken is dat de helft. 84 procent van de Marokkaanse moslims zijn strikt praktiserend en eet bijna altijd halal.
Als het stormt in Nederland waait het ook in Vlaanderen. Om de democratische verworvenheden zoals de scheiding tussen Kerk en Staat te bewaken, is het noodzakelijk dat de overheid ons met profane wetten beschermt tegen religieuze excessen.
Maar het is niet altijd kommer en kwel. Op sommige momenten kunnen de verschillende culturen elkaar zelfs gemakkelijk vinden. Zo kregen alle EU-burgers vanaf 16 augustus 2018 het recht om in een referendum op internet voor de eerste keer te stemmen over het feit of we al of niet het systeem van zomer- en wintertijd willen behouden. Een Afghaanse cursist van de studiegroep Arabisch aan de Antwerpse seculiere Encora-avondschool voor volwassenen stuurde onmiddellijk een oproep voor massale deelname aan die volksraadpleging de wereld in.
Hij gaf meteen ook stemadvies aan zijn klasgenoten. Hij somde ook een aantal redenen op voor de afschaffing van de zomertijd. Ik citeer: ten eerste zal het de tijd van het avondgebed voor studenten en voor iedereen met een uur vervroegen (van 23u30 tot 22u30 in heel Europa). Ten tweede zal het Taraweeh-gebed tijdens de Ramadan een uur vroeger eindigen (om 23.15 i.p.v. om 00u30). Ten derde zal men genoeg kunnen uitrusten in de nacht. Het annuleren van de zomertijd zal moslims helpen om zich beter te concentreren op hun scholen, universiteiten en bedrijven.
De contraproductiviteit van vasten, een religieuze vorm van boetedoening, zuivering en uitgesteld verlangen heeft de katholieke gelovige al lang ingezien. Mijn vriend Said heeft ook een pragmatische oplossing gevonden om zijn honger- en dorstgevoel tijdens de vastenperiode te beperken. Als de ramadan in de zomer valt volgt hij de tijdsklok van Mekka in Saoedi-Arabië, als het vasten in de winter valt volgt hij onze ondergaande zon vooraleer te beginnen aan zijn schransfestijn. Allah knijpt volgens hem wel een oogje dicht. Hypocrisie is geen enkele godsdienst vreemd.
De reden om in de jaren 70 de zomertijd in te voeren was de oliecrisis. De Arabieren draaiden de oliekraan dicht om de prijzen op te drijven. Sindsdien moeten we - om te besparen op energie en kunstlicht - elke zomer een uur vroeger uit de veren en kruipen we 's avonds een uurtje vroeger in bed.
Maar sjoemelen met de tijd en onze biologische klok is bedrog van het intellect en levert geen kilowatt besparing op. Wat we winnen op licht wordt verloren aan airco en verwarming. Als de aanhangers van de klimaatkerk en de moslims elkaar vinden in de hypocrisie, is de kans groot dat de leiders van de EU de wijzers van de klok het ganse jaar door gelijk zullen zetten, want voor die lobbymachine gaan ze in Straatsburg en Brussel al snel op de knieën.

Jean-Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten