Archief

zondag 26 februari 2017

'Politici horen niet thuis in intercommunales of raden van bestuur van overheidsbedrijven'

 
 
'Je kan geen twee heren dienen, de burger die een zo laag mogelijke energierekening wil en de gemeente die zoveel mogelijk dividenden wenst te incasseren', schrijft Jean-Marie Dedecker over de recente verhalen over de intercommunales. 'Dit is het affairisme van de particratie.

Midden de jaren 1930 klaagde REX-voorman en fascist Léon Degrelle in zijn pamflet " j'accuse" de wantoestanden en de graaicultuur van de Parti Ouvrier Belge (POB) aan.
Hij deed dit naar aanleiding van het frauduleuze failliet van de "Banque Belge du Travail", die in 1913 opgericht was door de Gentse socialist Edward Anseele. De Arbeidersbank moest uiteindelijk gered worden met overheidsgeld van de ASLK. De latere nazi Degrelle waste zijn mond niet met zeep: "J'Accuse le ministre Segers d'être un cumulard, un bankster, un pillard d'épargne et un lâche!". Er gingen toen nogal wat banken op de fles, zoals de Banque Chaudois, de Bank-Unie, de Handelsbank van Gent en de Middenkredietkas van De Boerenbond, de parel van de katholieke zuil.
'Politici horen niet thuis in intercommunales of raden van bestuur van overheidsbedrijven'
Vanaf pagina 22 in zijn "Collection j'accuse nr 3, Moeurs de banksters rouges, les 300 millions de la banque de travail" fileert collaborateur Degrelle de situatie in de Arteveldestad. Zo is er sprake van een Gentse schepen van Financiën, de socialist Balthazar (jawel), die de stadskas 20 miljoen Belgische frank lichter had gemaakt. Over het faillissement van de boerenbank schreef de bankier Emile Francqui: "De Middenkredietkas van de Boerenbank was een groot passagiersschip, bestemd voor de oceaanvaart, maar bestuurd door kleine schippers".
Wie enige gelijkenis ziet met Arco, Dexia, de Gemeentelijke Holding, Ethias, Optima, en de politieke bestuurders zal waarschijnlijk van populisme worden verdacht. De beheerders van de "Bank van de Arbeid" moesten op 2 april 1936 voor de burgerlijke rechtbank verschijnen, vandaag moeten ze enkel wat spitsroeden lopen voor een parlementaire commissie van gelijkgestemden. Als er al een keer een gerechtelijke vervolging komt zoals voor de Gemeentelijke Holding, die met woekerintresten de bevolking een miljard euro lichter maakte, dan wordt de zaak geseponeerd.
'Het is niet verwonderlijk dat zowel extreemrechts als uiterst links oogsten op de puinhopen van het graaibeleid.'
Het is dus niet verwonderlijk dat zowel extreemrechts als uiterst links oogsten op de puinhopen van het graaibeleid. L'histoire se répète. In Gent zijn er stilaan stropkes tekort om de politieke scalpen aan op te knopen, en in menige gemeente leeft men nu met ingetrokken hoofden, in de hoop dat de zeis niet boven hun maaiveld zweeft. Siegfried Bracke stak zijn hoofd zelf in het schandblok. De N-VA verloor meteen haar onschuld en werd gedegradeerd tot een trado-partij. Van eerste burger van het land naar schandknaap, maar ook mediatieke bliksemafleider voor de klassieke mandatenkampioenen die als Farizeeërs in hun kerk blijven zitten.

Politieke lidkaart in plaats van expertise

Politici horen niet thuis in raden van bestuur of in directiecomités van overheidsbedrijven, van duopolisten als Proximus en Telenet, van intercommunales of van afgeleide vehikels. De lui die deze mandaten binnenrijven worden in eerste instantie gekozen op basis van hun politieke lidkaart en niet op basis van hun expertise, het is eerder een alternatieve verloning voor partijpolitieke loyauteit of smartengeld voor een gemiste schepen- of parlementszetel.
Het affairisme van de particratie. Elke gemeente heeft al vlug honderden mensen in dienst, waarvan wel iemand de nodige bekwaamheid bezit om haar te vertegenwoordigen. Eandis, Elia, Fluxys en Infrax hebben samen 8820 werknemers op de loonlijst en draaien 5,3 miljard euro omzet. Om een balanstotaal van 28 miljard te controleren heb je meer nodig dan een politicus die, tussen twee pensenkermissen door, aanschuift aan de tafel van onze energiebedrijven
'Onze water- gas- en elektriciteitsfacturen zijn verdoken belastingbrieven.'
Je kan geen twee heren dienen, de burger die een zo laag mogelijke energierekening wil en de gemeente die zoveel mogelijk dividenden wenst te incasseren. Onze water-, gas-, en elektriciteitsfacturen zijn verdoken belastingbrieven. Farys is eerder een immobiliënvennootschap en een bouwpromotor dan een watermaatschappij met 389 politieke bestuursmandaten. Er wordt geld gepompt als water in een pijpleiding. Publilum werd met een keten van kapitaalsverminderingen leeggeroofd om de gemeentelijke honger te stillen. Efin NV is een financieringsholding van verschillende steden en gemeenten. In 2015 boekte ze 30 miljoen euro verlies omdat ze 61 miljoen euro aangewend had "als boekhoudkundige maatregel" voor de herwaardering van de aandelen van het Waalse Publilec. Toch keerde ze nog 11,5 miljoen dividenden uit aan de gemeenten. Na de verkoop van haar assets aan Telenet is Interkabel een lege doos met alleen nog mandatarissen op de loonlijst, en Inter Regies is enkel een lobbymachine van Infrax om de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt, de VREG, te dwarsbomen.

Labyrint van structuren

De parallelle economie, die door de diverse overheden is opgezet, is een labyrint van structuren: van intercommunales tot PPS-constructies en Autonome Overheidsbedrijven. Bedoeling is de publieke controle en de reële macht te onttrekken aan gemeenteraden en parlementen. De stoeterij is eindeloos en geraffineerd. Om aan de regels van de openbare aanbesteding voor de aankoop van informatica te ontsnappen richtten diverse gemeenten bijvoorbeeld de VZW CEVI op, met als ondervoorzitter Brugges SP.A-burgemeester Renaat Landuyt, met maar één werknemer en wel 45 bestuurders zoals de Gentenaar Yannick Declerck. CEVI is een doorgeefluik naar ADINFO NV (waarin je bovenvermelde bestuurders ook terugvindt) met allerhande dochterfirma's zoals Network Research Belgium uit Herstal als toeleveranciers (waar wijlen Steve Stevaert ook ooit aan de bestuurstafel zat). C Smart (het vroegere Cipal DC) is een intercommunale voor de informatisering van de gemeenten. Voor haar commerciële activiteiten werd NV Cipal IT solutions opgericht, die op haar beurt een joint venture aanging met het dienstverleningsbedrijf Schaubroeck. Ze gaat zelfs bibliotheken automatiseren in Zuid-Afrika. Er zetelen 187 politici in de raad van bestuur van C Smart, meer dan het werknemers heeft.

Koor van kettingzagen

Ik weiger echter mee te huilen in het koor van kettingzagen die een gratis pint in de bar van het parlement al graaibeleid noemen. Ik heb te lang rondgezworven achter het IJzeren Gordijn om de verhalen van de PVDA-ers Hedebouw en Mertens te slikken, die het mes willen zetten in een parlementaire maandwedde. In de socialistische heilstaten was iedereen gelijk in armoede, en weinigen "meer gelijk" in rijkdom. Ik geloof in de meritocratie, loon naar werk en verdienste. Onze volksvertegenwoordigers zijn niet te veel betaald, maar zijn met te veel. In Oekraïne moet je een miljoen dollar betalen aan de partij om volksvertegenwoordiger te kunnen worden, en dan mag je ongestraft graaien. In Singapore verdient een parlementair jaarlijks een miljoen. Wie er naast de pot plast wordt opgehangen. Ze hebben daar geen tekort aan stropkes.


Jean Marie Dedecker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten